Sökning: "Mona Hamilton"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mona Hamilton.

  1. 1. Barnets röst : om barns rätt att komma till tals vid familjebehandling

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

    Författare :Britt-Marie Hamilton; Mona Yaghi; [2017]
    Nyckelord :Children’s rights convention; System therapy; Family therapy; Children in family treatment; Child participation; Social service act; article 3 and article 12; Barnkonventionen; Systemteori; Familjebehandling; Barn i familjebehandling; Barns delaktighet; Socialtjänstlagen; artikel 3 och artikel 12;

    Sammanfattning : .... LÄS MER