Sökning: "Monetary Development"

Visar resultat 1 - 5 av 209 uppsatser innehållade orden Monetary Development.

 1. 1. Green Is The New Black - A qualitative study on the motives and future of the Nordic green bond market from an underwriter perspective

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emil Andersson-Junkka; Felix Malmström; [2021]
  Nyckelord :Sustainable Finance; Nordic Green Bond Market; Green Bonds; Sustainability-Linked Bonds; EU Taxonomy; Greenwashing;

  Sammanfattning : This research analyzes the motives and future of the Nordic green bond market from an underwriter perspective. Threefold motives for being active in the Nordic green bond market are found. There are monetary gains, corporate social responsibility, and an opportunity to receive and maintain legitimacy. LÄS MER

 2. 2. Further Development of Njord, a Statistical Instrument for Estimating International Installed Photovoltaic Capacities : A Customs Data Analysis

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem; Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Ulrika Gustavsson; Lova Rosenqvist; [2021]
  Nyckelord :Solar photovoltaic; Customs data; Emerging markets; Data analysis; Trade flows;

  Sammanfattning : The global photovoltaic (PV) market is growing, contributing to reduced climate emissions from electricity production. Historically, PV deployment mainly occurred in developed and electrified countries with a high level of certainty over their electrical system. LÄS MER

 3. 3. Bostadsrättspriser i Sverige : En paneldatastudie över bestämmandefaktorer för bostadsrättspriser utveckling i Sverige 2000-2020

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Magnus Brolin; Alva Westh; [2021]
  Nyckelord :Real estate prices; Expansionary monetary policy; Regulatory measures; Quantitative easing; Debt to equity ratio; Bostadsrättspriser; Expansiv penningpolitik; Regulatoriska åtgärder; Kvantitativa lättnader; Skuldsättning;

  Sammanfattning : Background: The last decades there has been a significant increase in tenant-owned real estate prices in Sweden, which has increased the risk exposure to price fluctuations in the society. Most studies have examined how the determining factors have affected the price development. LÄS MER

 4. 4. Bioekonomin och den biologiska mångfalden : de regionala skogsstrategiernas vägval mellan monetära värden och artrikedom

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Signe Samuelsson Propst; [2021]
  Nyckelord :regionala skogsstrategier; diskursanalys; WPR; biologisk mångfald; biodiversitet; bioekonomi;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker, med hjälp av diskursanalytisk WPR-metod, hur tre regionala skogsstrategier förhåller sig till mål om biologisk mångfald i relation till det nationella skogsprogrammets vision om en växande bioekonomi. Den biologiska mångfalden framställs i strategierna som något krä-vande, som behöver mycket insatser för att bevaras. LÄS MER

 5. 5. Effects of community’s monetary engagement on the quality of the final product : The game development on Kickstarter

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Informatik

  Författare :Vojciech Sobolevski; Gözde Meydan; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER