Sökning: "Monetary Promotion"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Monetary Promotion.

 1. 1. Are our Hedonic Motivation and Emotions Triggered by Influencers’ Monetary Sales Promotions to Impulse Buy Online? : An explanatory study

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Bianca Marin; Michelle Bergström; Anneli Memisevic; [2022]
  Nyckelord :Social Media Influencer; Monetary Sales Promotion; Hedonic Motivation; Pleasure; Arousal; Impulse Buying Online;

  Sammanfattning : Background: Social media influencers provide their followers with different monetary sales promotions to increase purchases by the brands they endorse. Hedonic motivation and emotions initiate each other and are fulfilled through consumers' need to act. As a result, monetary sales promotions will encourage consumers to buy unplanned purchases. LÄS MER

 2. 2. Incitament i mansdominerade organisationer : En kvalitativ studie om incitament i mansdominerade organisationer grundas i maskulina normer

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Tyra Tonnert Rahm; Astrid Wenhov; [2022]
  Nyckelord :Incentives; Masculinity; Norms; Gender; Femininity; Incitament; Maskulinitet; Normer; Genus; Femininitet;

  Sammanfattning : För dagens moderna organisationer är incitament ett centralt verktyg inom företagsstyrning. Med rätt incitament skapar det förutsättningar för organisationer att attrahera, motivera och behålla sin personal. Idag finns det dock mycket begränsad forskning som adresserar hur incitament är uppbyggda. LÄS MER

 3. 3. Meriter, meritering och meritokratiska organisationer : En fallstudie om motivation, styrning och prestationer på Luleå tekniska universitetet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Alva Westberg; Johanna Linder; [2021]
  Nyckelord :Career path; Feedback; Meritocracy; Motivation; Performance; Promotion; Reward; University; Befordran; Belöning; Karriärväg; Meritokrati; Motivation; Prestation; Universitetet; Återkoppling;

  Sammanfattning : Universitet är stora meritokratiska organisationer där strävan efter konkurrenskraft aldrig tar slut. Universitetets främsta roll är att utbilda, forska och bygga ny kunskap. Medarbetares kompetens och ytterst meriter samt att bygga rätt sammansättning av meritering är därför centralt för universitetet. LÄS MER

 4. 4. Dynamic Menu Management Utilizing the Relationship Between Preparation Time and Monetary Revenue : A Simulation Approach to the Food and Beverage Industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Datavetenskap

  Författare :Adam Sawert; [2020]
  Nyckelord :Simulator; Data Analysis; Products Categorization; Queue Theory; Restaurant Revenue Management; Food and Beverage; Digital Ordering;

  Sammanfattning : Queue buildup is a problem that every fast food restaurant would like to reduce, as its effect on customer satisfaction and restaurant revenue is obviously negative. This thesis looks at how a dynamic menu management system would affect fast food restaurants, specifically how the promotion of fast products, in certain situations, would affect total revenue and queue lengths. LÄS MER

 5. 5. To Gift or not to Gift? : Reciprocity at a Durable Goods Retailer

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Cecilia Rånman; Axel Bendes; [2018]
  Nyckelord :Durable goods retailer; reciprocity; gratitude; obligation; customer satisfaction; impulsive buying; spending; gift giving; sales promotion; field experiment; consumer behavior.;

  Sammanfattning : Due to intense competition, retail stores are today forced to come up with exciting new sales promotional ideas to remain a relevant choice for customers. Gift giving is a sales promotional tool which has previously demonstrated to increase customer satisfaction and spending - an ideal situation for any retailer. LÄS MER