Sökning: "Monica Andell"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Monica Andell.

 1. 1. Barnsjuksköterskans erfarenhet av familjecentrerad vård i familjerum på neonatalavdelningen : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Monica Andell; Marika Falkenström; [2019]
  Nyckelord :Barnsjuksköterska; Familjecentrerad vård; Familjerum; Neonatal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Familjecentrerad vård i familjerum blir allt vanligare på neonatalavdelningar i Sverige. Tidigare vårdades barn på neonatalavdelningar i öppen sal där flera nyfödda barn vårdades tillsammans. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans betydelse i vårdmötet med den våldtagna kvinnan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Monica Andell; Pernilla Sjöstrand; [2015]
  Nyckelord :Forensisk omvårdnad; våldtäkt; omhändertagande; kvinna; behov; valmöjlighet; återhämtning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Konsekvenserna av ett oprofessionellt bemötande från sjuksköterskan kan utsätta den våldtagna kvinnan för en sekundär traumatisering eller en andra våldtäkt. Syftet med studien var att belysa våldtagna kvinnors erfarenheter från vårdmötet med sjuksköterskan, i det akuta skedet, samt hur sjuksköterskans omhändertagande kan leda till ett bra vårdmöte. LÄS MER