Sökning: "Monica Eneholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Monica Eneholm.

  1. 1. Projekt tidig rehabilitering

    L3-uppsats,

    Författare :Monica Eneholm; [2006]
    Nyckelord :Företagsläkare; Projektrapport;

    Sammanfattning : En större livsmedelproducent i Örebro hade problem med hög sjukfrånvaro. I ett försök att komma tillrätta med den genomfördes projektet ”Tidig rehabilitering” under perioden 2004-03-15 – 2005-03-15 i samarbete med Previa. Målet var att minska sjukfrånvaron med två procentenheter under projekttiden. LÄS MER