Sökning: "Monica Jakobsson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Monica Jakobsson.

 1. 1. Lågstadieelevers förståelse av språket i matematikundervisningen : En studie av lågstadieelevers svårigheter med språket i matematiken

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Monica Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Concepts; mathematical language; mathematics; second language; Andraspråk; begrepp; matematik; matematikspråk;

  Sammanfattning : Många elever når inte godkänd nivå i matematik. En del av förklaringen till det är att elever har svårt att förstå språket i matematikundervisning och matematikläromedel. Syftet med min studie är att belysa svårigheter som elever i de tidiga skolåren har med språket i matematiken. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av tjänst för konstruktionsframtagning : En fallstudie av transportvagnar för industrin

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Amir Chihani; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapporten är en del utav kursen MSGC12 ”Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design”. Projektet utförs som ett examensarbete vid Karlstads universitet, fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap under vårterminen 2017 och omfattar 22,5 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. Konceptstudie för utbyte av hydrauliska ställdon (heavy duty) : Ett projekt för att konvertera hydralik till elektriskt drift på uppdrag av Outotec (Sweden) AB

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Caroline Lohman; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport är skriven av Caroline Lohman och behandlar ett examensarbete som utförts under våren 2017 för kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, MSGC12. Kursen ingår inom fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads universitet och omfattar 22,5 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. Produktutveckling av kompletterande funktioner till köket : med en yngre målgrupps behov i fokus

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Julia Rehnberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar examensarbete för kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, MSGC12 och innefattar 22,5hp. Kursen ingår inom fakulteten hälsa, natur- och teknikvetenskap. Examensrapporten är skriven av Julia Rehnberg som är student på Karlstads universitet. LÄS MER

 5. 5. A Minor Field Study on development of recycling service for used PET bottles at hotels in Uganda

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik

  Författare :Jenny Annebäck; [2013]
  Nyckelord :Minor Field Study; service design; recycling; PET bottles; sustainable development; Uganda; hotel; fältstudie; tjänstedesign; återvinning; PET; flaskor; hållbar utveckling; Uganda; hotell;

  Sammanfattning : Through interviews, research, observations and the use of service design methods the author of this report, Jenny Annebäck, executed a Minor Field Study within the field of recycling of PET bottles in Uganda. The project work resulted in thorough studies of service design thinking and methodology, sustainable development, the market and situation in Uganda as well as the consumer group concerned about sustainable development. LÄS MER