Sökning: "Monica Jonsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Monica Jonsson.

 1. 1. Hantering och ompaketering till smålådor.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Maskinteknisk produktframtagning (MTEK); Högskolan i Halmstad/Maskinteknisk produktframtagning (MTEK)

  Författare :Dennis Jonsson; Matteus Urbaniak; [2016]
  Nyckelord :Dennis; Jonsson; Matteus; Urbaniak; Halmstad; Maskinteknik; Produktutveckling; Produktion;

  Sammanfattning : This thesis is performed at the company National Gummi AB who is manufacturers of rubberproducts. This report describes the process of the product realization in combination withproduction development. The purpose with this thesis was to examine ways to streamline thepackaging process, which currently takes place manually at the company. LÄS MER

 2. 2. "Det är nästan så man skulle vilja välja den här tidpunkten när dom får dö för vi har egentligen inte den här tiden" : Omvårdnadspersonalens upplevelser av att vårda personer i livets slut

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Karolina Lindholm; Monica Jonsson; [2014]
  Nyckelord :omvårdnadspersonal; upplevelser; palliativ vård; anhöriga; sjuksköterska; samarbete;

  Sammanfattning : AbstraktBakgrund: I Sverige uppskattas cirka 100 000 avlida varje år många av dessa behöver palliativ vård. Inom palliativ vård är det viktigt med en helhetssyn där inte bara fysiska behov synliggörs utan även existentiella. LÄS MER

 3. 3. Hemrehabilitering för personer med kognitiva funktionsnedsättningar efter stroke : Arbetsterapeuters perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/HälsoakademinÖrebro universitet; Örebro universitet/HälsoakademinÖrebro universitet

  Författare :Monica Jonsson; Angelica Johansson; [2009]
  Nyckelord :stroke; arbetsterapi; kognitiva funktionsnedsättningar; hemrehabilitering;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av hemrehabilitering för personer med kognitiva funktionsnedsättningar efter stroke. Stroke är en allvarlig sjukdom som kan ge upphov till många olika funktionsnedsättningar som påverkar människans vardagliga liv. LÄS MER

 4. 4. Anmälningsplikt – vilka faktorer påverkar revisorns beslut om att anmäla vid misstanke om brott?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

  Författare :Monica Andersson; Josefin Jonsson; Katarina Olsson; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den 1 januari 1999 infördes lagen som säger att revisorn ska anmäla till åklagare vid misstanke om brott. Sedan lagens införande har det funnits delade meningar om lagen är bra eller dålig. Vissa revisorer anser att lagen är negativ, eftersom de är rädda att ses som statens förlängda arm. LÄS MER