Sökning: "Monica Lindgren"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Monica Lindgren.

 1. 1. "Det är sjukt kul" : En kvalitativ studie gällande 8 gymnasieelevers syn på estetiska uttrycksmedels roll i undervisning annan än estetisk-praktisk.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Margareta Lizon; [2017]
  Nyckelord :Elevers syn; estetiska lärprocesser; estetiska uttrycksmedel; Lindgren; utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : I uppsatsen, undersöktes gymnasieelevers syn på estetiska uttrycksmedels roll i undervisning annan än estetisk-praktisk. Studien grundas på 8 enskilda, semi-strukturerade intervjuer med gymnasieelever från två skilda gymnasieskolor i sydvästra Sverige. LÄS MER

 2. 2. Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av IVA-delirium

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Frida Lindgren; Monica Weman Kaski; [2012]
  Nyckelord :critical care; critical care nurse; delirium; acute confusion; intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; delirium; akut förvirring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intensivvårdspatienter utsätts för en påfrestande situation, vilket kan bidra till utvecklandet av iva-delirium. Iva-delirium är en form av hjärndysfunktion som leder till ökad sjuklighet, ökad mortalitet och ökade vårdkostnader i form av förlängd vårdtid. LÄS MER

 3. 3. Inskolning i förskolan : Två inskolningsmodeller

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPILinnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Anette Strand; Monica Lindgren; [2011]
  Nyckelord :Inskolning och inskolningsmetoder i förskolan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ska jag, ska jag inte?: - En studie av hur intentionen till eget företagande i Norrbotten påverkas av strukturfonderna samt Ikeas etablering i länet

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Erica Carlsson; [2007]
  Nyckelord :Entrepreneurship; business opportunity; intention; region; Norrbotten; Structural Funds; Ikea;

  Sammanfattning : Title: Shall I, shall I not? – A study of how the intention to engage in entrepreneurial behaviour in Norrbotten is influenced by the financial support from the Structural Funds and the establishment of Ikea in the city of Haparanda. Author: Erica Carlson Tutor: Professor Carin Holmquist/ Docent Monica Lindgren Purpose:The purpose of this thesis is to study what aspects that cause the intention to start a company. LÄS MER