Sökning: "Monica Pärnänen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Monica Pärnänen.

 1. 1. De tvångsomhändertagna barnen - De samhälleliga förutsättningarna. : LVU – domar i Västerbottens län 2013 & 2017  

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Monica Pärnänen; [2019]
  Nyckelord :LVU §2; Begränsningar i BBIC; Barnavårdsutredningsprocess; socialtjänsten; förvaltningsrätten; emotioner; makt; etik;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om LVU-domar i Västerbottens län för åren 2013 och 2017. De domar som ligger till grund för denna studie är de domar som avser LVU §2 där förvaltningsrätten har bifallit socialnämndens ansökan om beredande av vård. Studien är indelad i två delar; en kvantitativ och en kvalitativ del. LÄS MER

 2. 2. De tvångsomhändertagna barnen : - LVU-domar i Västerbottens län 2013 och 2017

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Monica Pärnänen; Tina Myhrberg; [2018]
  Nyckelord :LVU; LVU-domar; Tvångsomhändertagning; Socialnämnden; Förvaltningsrätten; Domslut; Risker; Riskbedömning;

  Sammanfattning : Det här är en studie av LVU-domar i Västerbottens län. De studerade domarna utgörs av samtliga LVU-domar i Västerbottens län åren 2013 och 2017. Totalt omfattas studien av 241 domarna avseende 315 barn. Domarna är undersökta utifrån såväl kvantitativ som kvalitativ metod. LÄS MER