Sökning: "Monica Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Monica Persson.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med rådgivningsstöd i telefonrådgivning vid 1177

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sara Påve; Monica Persson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Lärares resonemang kring elever i läs-och skrivsvårigheter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Cecilia Arvidsson; Anna Persson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpKurs: SLP610 Nivå: Avancerad nivåTermin/år: VT/2017 Handledare: Lena Fridlund Examinator: Monica ReichenbergKod: VT17-2910-189-SLP610Nyckelord: Läs-och skrivsvårigheter, dyslexi, fonologisk förmåga, inkludering, färdighetsträning, självbild, relationella perspektivet, kategoriska perspektivet.Abstract Syfte: Uppsatsens syfte är att studera hur ett antal lärare resonerar kring elever i olika grad av läs-och skrivsvårigheter, från generella svårigheter till dyslexi. LÄS MER

 3. 3. Drar vi åt samma håll? : En arbetsmarknadspolitisk åtgärd utifrån tre perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Pedagogik och sociologiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Pedagogik och sociologiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Pedagogik och sociologiFilosofiska fakulteten

  Författare :Monica Karlsson; Madeleine Larson; Ann-Sofie Persson; [2014]
  Nyckelord :Arbetsmarknadspolitisk åtgärd; unga vuxna; meningen med arbete; effektmål; 100-satsningen ; arbetslöshet;

  Sammanfattning : Arbetslösheten bland unga vuxna är idag hög i Sverige. Detta samhällsproblem förebyggs bland annat genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Denna sociologiska studie bygger på kvalitativ metod och baseras på tio intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Köksträning för personer med förvärvad hjärnskada : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Monica Persson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ekonomistyrning inom individ- och familjeomsorg : "Sen om himlen ramlat ner och alla har blivit funktionshindrade, det spelar ingen roll, för det ni hade innan – det får ni nästa år ändå."

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Jessica Granbom; Maria Jörnmyr; Monica Persson; [2014]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; offentligt ledarskap; Individ-och familjeomsorg;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to describe how financial management functions within the individual and family care services in three mid-sized municipalities.27 interviews with managers and key personnel at three management levels in Örebro, Växjö and Jönkö-ping were conducted using a descriptive approach and qualitative method. LÄS MER