Sökning: "Monica Wide"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Monica Wide.

 1. 1. Att arbeta enligt ACT-modellen : Specialistsjuksköterskans erfarenheter av sin kompetens i teamet

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Monica Bjerkenstedt; [2017]
  Nyckelord :ACT model; Integrated psychiatry; Psychiatric nurse case management; R-ACT; Specialist nurse in psychiatric care; ACT-modellen; Integrerad psykiatri; Psykiatrisjuksköterska Case management; R-ACT; Specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: ACT- modellen växte fram under 70 och 80-talet i samband med att många psykiatriska kliniker stängdes i USA. Den ursprungliga ACT- modellen kan ses som en fullservicemodell men har sedan modifierats och anpassats efter samhällets och sjukvårdens rådande förhållanden. LÄS MER

 2. 2. Vattenrening på Örtoftaverket - processvatten, rökgaskondensat och dagvattendammar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Monica Kaija; [2016]
  Nyckelord :fällningskemikalie; flockning; fällning; processvatten; Sorbacal; kvicksilver; tillsatsmedel; Rökgaskondensat; rökgasrening; flockningskemikalie; dagvattendammar; reningsgrad; kemiteknik; chemical engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver optimering och analysering av Örtoftaverkets vatten till recipient i följande tre områden: • Processvattenreningen, fällning och flockning • Rökgaskondensatet, kvicksilverreduktion • Dagvattendammar, reningsgrad Processvattenreningens fällning och flockning var i behov av intrimning för att öka flockstorleken och –hållfastheten, och på så vis underlätta avskiljningen av metall och suspenderad substans. Två fällningskemikalier, järnkloriden PIX-111 respektive polyaluminiumkloriden PAX-XL60, testades i kombination med den anjoniska flockningspolymeren Superfloc A-1883RS. LÄS MER

 3. 3. Hur arbetar chefer med att förbättra hygienrutiner? : En kvalitativ studiepå ett sjukhus i Stockholm

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Monica Ling - Roos; [2014]
  Nyckelord :Hospital Managers; Patient Safety; Adherence; Hygiene Procedures; Intersect or Collaboration; Chefer ledare; patientsäkerhet; följsamhet; hygienrutiner; samverkan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen drabbas miljoner patienter världen över av vårdrelaterade infektioner, vilket representerar ett folkhälsoproblem och ett hotmot patientsäkerheten. Enligt WHO måste varje land därför vidta och fokusera på åtgärder som att förbättra hygienrutiner hos vårdpersonalen, för att minska andelen vårdrelaterade infektioner. LÄS MER

 4. 4. Shattered Dreams : An essay analyzing Chanu's assimilation process in Brick Lane

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Caroline Harmon; [2014]
  Nyckelord :Post colonial theory; double consciousness; unhomeliness; cultural hybridity; mimicry;

  Sammanfattning : Brick Lane has stimulated a wide range of debates regarding Monica Ali's portrayal of the inhabitants of the area from which the novel has taken its title. This essay claims that assimilation is the key theme of the novel, and that the desire to achieve it is represented most strongly in the character of Chanu. LÄS MER

 5. 5. Framtiden för snabbladdning och marknadsaktörerna inom eMobilitys syn på laddinfrastruktur

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Malin Sundberg; Monica Fagraeus Lundström; [2013]
  Nyckelord :elbil; snabbladdning; eMobility;

  Sammanfattning : The electric vehicle market has potential to contribute to Sweden’s national goal to have a fossil fuel independent transport sector by 2030. However, the market answers to a lot of challenges making it difficult for the market to fully reach its potential. LÄS MER