Sökning: "Monika Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Monika Eriksson.

 1. 1. Extra anpassningar i grundskolan : - Belastning, svårighet eller en möjlighet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Monika Eriksson; Sara Stighall; [2019]
  Nyckelord :Extra anpassningar; kvalitativ intervju; olika skolprofessioner; ramfaktorteorin; Skrtics teori; UDL Universal design for learning;

  Sammanfattning : År 2014 kom en ny lag gällande arbetet med extra anpassningar. I lagen tydliggörs den undervisande pedagogens skyldighet att sätta in extra anpassningar i ett skede där eleven inte ses nå målen. Ändringen i skollagen har medfört direkta och indirekta effekter på arbetet med extra anpassningar inom skolor i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Konsten att etablera ett förtroende med världens snabbaste kommunikationsmedel - En studie om hur förtroendet för en webbsida påverkas av färg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ellinor Eriksson; Jessica lindbom Jämting; [2015-02-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Konsten att etablera ett förtroende med världens snabbaste kommunikationsmedel- En studie om hur förtroendet för en webbsida påverkas av färgFörfattare: Ellinor Eriksson & Jessica Lindbom JämtingUppdragsgivare: FavontKurs: Examenarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik,medier och kommunikation (JMG), Göteborgs Universitet. LÄS MER

 3. 3. Att känna sig stympad : En litteraturstudie om kvinnors upplevelser efter mastektomi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Frida Eriksson; Monika Mazura; [2012]
  Nyckelord :bröstcancer; mastektomi; sexualitet; stöd; upplevelse; kroppsuppfattning; kvinnlighet;

  Sammanfattning : Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor, det är av betydande vikt för kommande behandling att upptäcka den i tid. En fjärdedel av all bröstcancer upptäcks genom att kvinnan känner på, det vill säga palperar sina bröst. LÄS MER

 4. 4. Paul Ricoeur och The Narrative Turn

  Master-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap; Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Maria Eriksson; [2011]
  Nyckelord :Paul Ricoeur; Monika Fludernik; The Narrative Turn; narratologi; temporalitet; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats presenterar Paul Ricoeurs teori om berättande och temporalitet så som den framställs i hans verk Temps et récit . Den presenterar också den förändring inom narratologin som brukar kallas the narrative turn. Som ett exempel på denna narrativa vändning tar jag upp Monika Fludernik och hennes ‘Natural’ Narratology. LÄS MER

 5. 5. Akupunktur. Patienters upplevelser av alternativ behandling med akupunktur - en kvalitativ intervjustudie.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Monika Eriksson; Elisabeth Larsson; [2011]
  Nyckelord :akupunktur; attityder; behandling; holistiskt synsätt; upplevelser; val; acupuncture; attitudes; choice; experience; holistic view; treatment;

  Sammanfattning : Användandet av alternativa behandlingsmetoder, däribland akupunktur, ökar i många länder. Enligt WHO ska varje medlemsland verka för en ökad integration mellan skolmedicin och komplementär- och alternativmedicin. Enligt Socialstyrelsen bör sjuksköterskor söka information och implementera ny kunskap i den skolmedicinska sjukvården. LÄS MER