Sökning: "Monika Fagerholm"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Monika Fagerholm.

 1. 1. En egen simbassäng - om skevhet, gurlesk och skam i Den amerikanska flickan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Agnes Stenqvist; [2018]
  Nyckelord :gurlesk; skevhet; skam; Monika Fagerholm; Maria Margareta Österholm; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Monika Fagerholmin Glitterscenen kirjallisuuskritiikeissä : Tutkimus teoksen vastaanotosta Suomessa ja Ruotsissa

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för baltiska språk, finska och tyska

  Författare :Virpi Lemponen; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to analyse reader reception in Finland and Sweden of Monika Fagerholm´s novel Glitterscenen (The glitter scene). Fagerholm (b. 1961) is a well-known author both in Finland and Sweden. LÄS MER

 3. 3. Varianter och versioner : Repetition i Marguerite Duras Älskaren och Monika Fagerholms Den amerikanska flickan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Jenny Holmqvist; [2011]
  Nyckelord :repetition; upprepning; Marguerite Duras; Monika Fagerholm; Älskaren; Den amerikanska flickan; Sigmund Freud; upprepningstvång; Julia Kristeva; fördubbling; Cathy Jellenik; Bruce F Kawin; sanning;

  Sammanfattning : This essay examines the role of repetition in the two novels Älskaren (The Lover) by Marguerite Duras and Den amerikanska flickan (The American Girl) by Monika Fagerholm, through a thematic and comparative reading. The study mainly uses Bruce F. LÄS MER