Sökning: "Monika Hansson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Monika Hansson.

 1. 1. Bild uttrycker mer än tusen ord : - en kvalitativ studie om ämnet bilds legitimitet i grundskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Monika Hansson; Ingela Thorstensson; [2011]
  Nyckelord :estetik; ämnet bild; bildaktivitet; kommunikation; sinnesuttryck; förstärkning; försköning; bekräftelse;

  Sammanfattning : Genom fokusgruppinterjuer har vi med vår studie kommit fram till vilken status och funktion bildaktiviteter har och vilka problem som är förknippade med att använda bildaktiviteter i grundskolan f-3, detta genom att 11 lärare från förskoleklass till grundskola 1-7, har fått ge sin syn på hur de använder ämnet bild och bildaktiviteter i sin undervisning. Vi ser att då lärare säger sig använda ämnet bild i f-3 är det i form av bildaktiviteter vilka mestadels används för att bli ett undervisningskomplement. LÄS MER

 2. 2. Kommunikativ interaktion i den synkrona elektroniska referenstjänsten : Den interpersonella kommunikationen mellan användare och bibliotekarie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Emma-Lisa Hansson; Monika Janvari; [2007]
  Nyckelord :användare; bibliotekarie; chatt; chatt-transcripts; elektronisk referenstjänst; interpersonell kommunikation; jourhavande bibliotekarie; referensarbete; user; librarian; chat; chattranscript; electronic reference service; interpersonal communication; reference work; Documentation; information; library science; archivistics; Arkiv- och bibliotekskunskap; dokumentation; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this master thesis is to gain greater knowledge of interpersonal communication. This study explores on one hand how interpersonal communication can be used as an important part of reference work in a Swedish electronic synchronous reference service, and on the other how interpersonal communication affects the relationship between user and librarian. LÄS MER