Sökning: "Monokristallina solceller"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Monokristallina solceller.

 1. 1. Solceller i Borås : Nyttjande av solceller för Borås energi och miljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nils Gren; Tobias Lundblad; [2021]
  Nyckelord :Solcellsanläggning; Solceller Borås; Etablerar solceller; Solceller;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att hitta lösningar för Borås Energi och miljö på hur man effektivt kan etablera solceller. Detta genom att jämföra med andra kommuner/företag och på så vis hitta en eller flera lösningsförslag. För placering av eventuell solcellsanläggning ska ett område i Borås föreslås. LÄS MER

 2. 2. Utnyttjande av spillvärme och minskade behov av köpt el i biltvättar : En undersökning av Berners miljötvättar i Östersund och Sundsvall

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Ludvig Thorbjörnsson; [2021]
  Nyckelord :Car wash; waste heat; photovoltaics; evaporator treatment; Biltvätt; spillvärme; solceller; indunstarrening;

  Sammanfattning : Berners är en stor aktör inom försäljning och service av bilar och transportfordon i Jämtland och Västernorrland. På sina anläggningar i Sundsvall och Östersund tillhandahåller Berners bland annat biltvättar och rekond och dessa verksamheter ger upphov till stora utsläpp av vatten och kemikalier. LÄS MER

 3. 3. Återvinning av solcellsmoduler i Sverige : En undersökning av de energitekniska, ekonomiska och politiska förutsättningarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Stephanie Andersson; [2021]
  Nyckelord :Circular economy; End-of-life management; Energy requirement; Photovoltaic modules; PV Recycling; Silicon modules; Thin film modules; Waste management; Avfallshantering; Cirkulär ekonomi; End-of-life management; Energiåtgång; Innovationskritiska material; Monokristallina solceller; Polykristallina solceller; Solcellsmoduler; Solcellsåtervinning; Tunnfilmssolceller;

  Sammanfattning : The solar industry is one of the fastest-growing energy industries in the global market. The reason is a combination of the falling prices of modules and inverters and increased conversion to fossil-free energy production. LÄS MER

 4. 4. Solceller utsatta för partiell skuggning : Jämförelse mellan olika systemkonfigurationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jenny Lindborg; [2019]
  Nyckelord :Solar Cells; Shading; System Configuration; Solceller; Skuggning; Systemkonfiguration;

  Sammanfattning : I takt med en förstärkt global uppvärmning har åtgärdsplaner skrivits om att begränsa temperaturökningen, där många länder är överens om att mängden koldioxidutsläpp måste minska. Lösningen till det anses dels som att gå från en fossilberoende energianvändning till en förnybar. LÄS MER

 5. 5. Installation av solceller på en hotellfastighet i Grekland

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Theofanis Iliadis; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport har som mål att undersöka huruvida solgenerarad elektricitet är väl lämpad för hotellet Makedonia Palace som ligger i staden Thessaloniki, i norra Grekland. För att komma fram till den mest lönsamma solcellsanläggningen behandlas två olika solcellstekniker (monokristallina och polykristallina) samt två olika monteringsalternativ (fast och tracking). LÄS MER