Sökning: "Monokultur"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Monokultur.

 1. 1. Prevalence of subclinical mastitis and intramammary infections in camels with clinically healthy udders in Kenya

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Daniel Goncalves; [2017]
  Nyckelord :mastitis; subclinical mastitis; scm; intrammammary infection; imi; camel; camels; Kenya; dromedary; milk; udder; teat; length;

  Sammanfattning : For pastoralists in Kenya camel milk is an important source of nutrition and income. Previous studies have revealed that subclinical mastitis (SCM) is both common in camels and unknown amongst the pastoralists themselves. LÄS MER

 2. 2. Vårt svenska kulturarv : En diskursanalys av Sverigedemokraternas syn på kulturarvsbegreppet i relation till den hegemoniska kulturarvsdiskursen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Elias Hall; [2016]
  Nyckelord :Cultural heritage; Politics and culture; Nationalism; Discourse analysis; Kulturarv; kulturpolitik; nationalism; diskursanalys; Sverigedemokraterna;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to gain insight to, and widened knowledge about, the contemporary nationalistic movement in Sweden, represented by the Sweden Democrats, and its’ relation to cultural heritage. The party has made cultural heritage the main focal of their culture politic, but the questions are what cultural heritage is to them, what content they read in to the concept, how they value heritage, what sort of heritage policies they want to pursue, and why. LÄS MER

 3. 3. Post-human Intersections - Place-writing, Species & Enabled Landscapes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Malin Rönnerfalk; [2016]
  Nyckelord :Post-humanism; rammed earth; horses; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Post-humanistiska teorier ifrågasätter det med mänskligheten centraliserade perspektiv med vilket vi människor lever och upplever, beskriver och utformar världen. I ett posthumanistiskt perspektiv är natur kultur. Jord och djur är mer än resurser. Alla arter, och alla individer inom alla arter, är aktörer och subjekt. LÄS MER

 4. 4. Värdet av bin för svensk växtodling

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Torgil Andersson; Filip Jankulovski; [2016]
  Nyckelord :biodling; honungsbi; pollineringstjänst; oljeväxt; förfruktseffekt; matematisk optimering; linjär programmering; produktionsekonomi;

  Sammanfattning : Denna studie analyserar olika odlingsstrategier för raps i Sverige. Det ekonomiska värdet av bin som pollinatörer i rapsodlingar utvärderas och linjesorter jämförs med hybridsorter. Konsekvenserna av ett neonikotinoidförbud i Sverige utvärderas tillsammans med de ekonomiska konsekvenserna som följer utav denna restriktion. LÄS MER

 5. 5. Gräsmattans "vara eller icke vara" : En undersökning av den traditionella gräsmattans moderna dilemma

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Anna Litsmark; [2014]
  Nyckelord :gräsmattans funktion; gräsmattans estetiska aspekter; gräsmattans dilemma; gräsmattans ”vara eller icke vara”;

  Sammanfattning : The traditional lawn is believed to be facing a dilemma. On one hand, it is valuable for people because of its esthetical and functional values. On the other hand, the lawn is perceived as a monoculture without biological diversity that hinders the domestic landscape’s flora and fauna. LÄS MER