Sökning: "Montecore - en unik tiger"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Montecore - en unik tiger.

 1. 1. "Låt oss kollidera våra kloka huvuden". Montecore i undervisningen för svenska 3

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Amandla Cassel; [2015-10-05]
  Nyckelord :literature didactics; teaching of literature; secondary school; postcolonial literature; orientalism; Said;

  Sammanfattning : The aim of this study in literature didactics is to examine how a novel can be used in a Swedish languageclassroom in the course “Svenska 3”. According to the syllabus, pupils must learn how to analyse the maintheme, the genre, and the authorship of works of literature. LÄS MER

 2. 2. Fäder och söner : En komparativ studie av manlig identitet och maskuliniteter hos fäder och söner i Jonas Hassen Khemiris romaner Ett öga rött och Montecore – en unik tiger

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Litteraturvetenskap

  Författare :Camilla Simone Lindblad; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Spegel, spegel på texten där : – En studie i mise en abyme som dekonstruktiv praktik i skönlitteraturen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Annika Paananen; [2014]
  Nyckelord :Mise en abyme; spegling; André Gide; dekonstruktion; dekonstruera; Derrida; sanning; Montecore; Drömfakulteten; If on a winter s night a traveler; läsprocessen; Iser;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersökts hur greppet mise en abyme kan användas som ett dekonstruktivt verktyg i fiktionen. De tre romanerna som ligger till grund för uppsatsen är Montecore - en unik tiger av Jonas Hassen Khemiri, Sara Stridsbergs Drömfakulteten: tillägg till sexualteorin samt If on a Winter’s Night a Traveler av Italo Calvino. LÄS MER

 4. 4. Den tigrerade svenskheten : konstruktionen av en ”svensk” identitet i Jonas Hassen Khemiris roman Montecore: En unik tiger

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Sara Hallonsten; [2013]
  Nyckelord :postkolonialism; postkoloniala teorier; svenskhet; nationell identitet; identitetskonstruktion; de Andra; vi de; Montecore: en unik tiger; Jonas Hassen Khemiri;

  Sammanfattning : This paper is about the construction of a ”Swedish” identity in the novel Montecore: en unik tiger by Jonas Hassen Khemiri (translated in English to Montecore: the silence of the tiger). In the paper I start by, after a short introduction, introducing the theoretical background against which the novel will be analyzed. LÄS MER

 5. 5. En intersektionell studie av Jonas Hassen Khemiris roman Montecore : en unik tiger

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Joakim Andersson; [2007]
  Nyckelord :Jonas Hassen Khemiri; Intersektionealitet; Montecore: en unik tiger;

  Sammanfattning : Denna uppsats utgår från romanen Montecore: en unik tiger av Jonas Hassen Khemiri, som utkom 2006 på Norstedts Förlag och är Khemiris andra bok efter succédebuten med Ett öga rött. Detta är en intersektionell studie av den förstnämnda som tittar på hur de olika maktordningarna inom romanen ter sig. LÄS MER