Sökning: "Montenegro"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet Montenegro.

 1. 1. “The Maritime Border Disputes of Croatia A study within the legal field of international maritime law concerning the on-going maritime border disputes between the Republic of Croatia, Republic of Slovenia, the State of Bosnia and Herzegovina and the State of Montenegro”

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mirza Imamovic; [2021-02-03]
  Nyckelord :Maritime Border Dispute; International Maritime Law; Maritime Delimitation; International Arbitration; The Republic of Croatia; The Republic of Slovenia; Bosnia and Herzegovina; Montenegro; Breakup of Yugoslavia;

  Sammanfattning : Since the break-up of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, the Republic of Croatia has been involved in maritime border disputes with its neighbours the Republic of Slovenia, the State of Bosnia and Herzegovina and the State of Montenegro. During the past decades after gaining independence, the States have tried to solve the disputes with numerous negotiations and agreements. LÄS MER

 2. 2. Serbien och Montenegro : EU-kommissionen och den villkorade utvidgningen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Anton Persson; [2021]
  Nyckelord :Conditionality; EU-utvidgning; Serbien; Montenegro; Gateva; EU-kommissionen; Belöningar; Varningar.;

  Sammanfattning : Using Eli Gateva’s theory of the EU enlargement’s conditionality and the balance in the incitement structure between the terms of rewards and threats, the purpose of the study is to examine the EU commission’s reports of the ongoing negotiation process with Serbia and Montenegro. Furthermore, the study discusses Serbia’s and Montenegro’s relative positions concerning an EU-membership. LÄS MER

 3. 3. "Thank you, brother Xi" : En studie i hur Kinas Belt and Road Initiative påverkar EU:s möjlighet att tillämpa sin utvidgningsstrategi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alfons Grönström; [2020]
  Nyckelord :belt and road initiative; BRI; one belt one road; OBOR; nya sidenvägen; 17 1-initiativet; Kina; Europeiska unionen; EU; Serbien; Montenegro; västra Balkan; utvidgning; expansion; external incentives; no strings attached;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Renewable energy outlook for the Drina River Basin countries

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Emir Fejzic; [2020]
  Nyckelord :OSeMOSYS; Drina River Basin; Hydropower; OSeMOSYS; Drina River Basin; Vattenkraft;

  Sammanfattning : The Drina River Basin (DRB) plays a vital role for the power sectors of the riparian countries of Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia. The Drina river and its tributaries have a considerable hydropower potential, which, due to its geographical position and the political landscape between the riparian countries, have not yet been utilized to its full potential. LÄS MER

 5. 5. Komparativ fallstudie om svenska hushålls internationella fastighetsinvesteringar i Kroatien och Montenegro

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Emir Kadric; Robin Zecevic; [2019]
  Nyckelord :Hushåll; Sverige; Montenegro; Kroatien; Under utvecklade länder; Utvecklade länder; Privata investerare; Äganderätt; Institutioner; Transaktionskostnad; EU; Investering; Sweden; Montenegro; Croatia; under devolved countries; developed countries; private investors; property right; institutions; transaction cost; Investment; Household;

  Sammanfattning : Uppsatsen strävar efter att jämföra svenska hushålls fastighetsinvesteringar i ett EU land(Kroatien) och ett land utanför EU (Montenegro). Uppsatsen analyserar empiriska resultatetför att hitta både det positiva och det negativa som en investering i länderna medför. LÄS MER