Sökning: "Monteringssäkring"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Monteringssäkring.

 1. 1. Simuleringsverktyg för toleransoptimering

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Adela Gredic; Gabriella Tasci; [2019]
  Nyckelord :Tolerance-chain; EZtol; Simulation; Assembly Assurance; Statistics; Spreadsheet; Analysis; Reference Card; Price Indication; Toleranskedja; EZtol; Simulering; Monteringssäkring; Statistik; Kalkylark; Analys; Lathund; Prisindikation;

  Sammanfattning : Målet med detta examensarbete har varit att utvärdera ett simuleringsverktyg för toleranskedjeanalyser i 1D, följt av en jämförelse med dagens metod att beräkna toleranskedjor i 1D med kalkylark i Excel. Simuleringsverktyget heter EZtol och har funnits sedan ett och ett halvt år tillbaka. LÄS MER

 2. 2. Virtual Matching : Från fysisk till virtuell sampassning

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Johan Skog; Charlie Holm Bergstedt; [2018]
  Nyckelord :Click here to ins RD T; Virtual Matching; geometrical robust design; matching; construction; simulation software; tolerance; Scania; PE Geometry ert text; RD T; Virtuell Matchning; monteringssäkring; sampassning; konstruktion; simuleringsprogram; tolerans; Scania; PE Geometry;

  Sammanfattning : I takt mot en digitaliserad värld går de allra flesta arbetsmetoderna mot datorbaserade verktyg. I dagsläget tillämpar Scania arbetsmetoden fysisk sampassning som utförs för sampassning och utvärdering av artiklars avvikelser. LÄS MER