Sökning: "Monteringsverktyg"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Monteringsverktyg.

 1. 1. Konstruktion av monteringsverktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Anton Hemhagen; Niklas Hansen; [2017]
  Nyckelord :Monteringsverktyg; Konstruktion; Produktutveckling;

  Sammanfattning : This thesis has been done in cooperation with Lindab AB. The goal of the project is to create a tool wich aims to help the assembly of a ventilation silencer because it takes to much effort from the operators and is a non-ergonomic way of work. LÄS MER

 2. 2. M-kit : Ett produktutvecklingsarbete för monteringen av Anybus CompactCom

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Eleonore Glebe; Frida Nittfors; [2016]
  Nyckelord :Monteringskit;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna rapport avser ett examensarbete på kandidatnivå i Produktutveckling och innovationsledning och har genomförts på Högskolan i Halmstad. Examensarbetet har utförts i projektform under höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Projektet avser konstruktion och produktutveckling. LÄS MER

 3. 3. Produktutformning och materialval för formsprutning : beträffande polymera material

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion; Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Hanna Johansson; Maria Sundin; [2015]
  Nyckelord :Injection molding; material selection; guidelines; design for manufacturing and assembly; DFMA; Moldflow; injection molding simulation software; thermoplastics; case study; Formsprutning; materialval; riktlinjer; design for manufacturing and assembly; DFMA; Moldflow; formsprutningssimuleringsprogram; termoplaster; fallstudie;

  Sammanfattning : Formsprutning är en tillverkningsmetod somställer krav på produkters utformning. För att göra en lämplig ingötsplacering räcker inte alltid riktlinjer utan en produktspecifik analys kan vara nödvändig. Materialval kräver en tydlig kravspecifikation och kan med fördel göras i samråd med en materialexpert. LÄS MER

 4. 4. Abrasiv nötning av polymerer tillverkade genom 3D-skrivning

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Erik Svensson; Marcus Wiechert; [2015]
  Nyckelord :ÅF; Volvo Cars; Volvo; polymer; FDM; Lancaster; TSE; abrasive wear; wear; mechanical engineering; strength of materials; 3D-printing; 3D-printer; polymer; ÅF; Volvo Cars; Volvo; polymer; polymerer; 3D-skrivning; 3D; abrasiv nötning; abrasiv; nötning; maskiningenjör; maskinteknik; material; termoplaster; tribologi; anisotropi; tribometer; jämförelse; nötningsbeständighet; nötningskoefficient; hållfasthet;

  Sammanfattning : Volvo Cars in Skövde manufacture and assemble Volvo engines. When attaching the ignition coil to all 4-cylinder engines, a special mounting tool is required. This mounting tool is currently manufactured from injection-molded polyoxymethylene (POM), a thermoplastic. LÄS MER

 5. 5. Framtagning av flexibla monteringsverktyg : En arbetsprocess för att skapa verktyg med längre livslängd

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Anneli Ring; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På Scanias motormontering i Södertälje sker montering av raka- och V8-motorer för lastbil och buss samt av motorer för industriellt och marint bruk. Gruppen DEPG är en av de grupper som arbetar med att framställa verktyg till motormonteringen. LÄS MER