Sökning: "Montessori"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade ordet Montessori.

 1. 1. Musikundervisning utifrån Montessori- och Waldorfpedagogikens perspektiv : En hermeneutisk undersökning

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Bruno Faria; [2022]
  Nyckelord :Musikundervisning; Montessoripedagogik; Waldorfpedagogik; musikaliskt lärande; förståelsehorisont;

  Sammanfattning : Undersökningen fokuserar på musikundervisning inom Montessori- och Waldorf pedagogiska ramar. Undersökningen syftar till att skapa förståelse för hur musikens roll i utbildning uppfattas inom dessa ramar och hur dessa uppfattningar förverkligas i musikundervisningen ur ett hermeneutiskt perspektiv grundat i Gadamer, Heidegger och Gallagher. LÄS MER

 2. 2. Virtualizing Montessori : Experiences of teachers working in  a fully remote Montessori preschool

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Barn

  Författare :Gabrielle Kotkov; [2022]
  Nyckelord :Montessori; virtual school; preschool; online learning; Covid-19;

  Sammanfattning : Virtual preschool seems to contradict the Montessori Method, a hands-on, sensorial-based early childhood curriculum. However, many virtual Montessori schools, borne out of the temporary need for isolation due to the Covid-19 pandemic, seek to continue this new implementation of Montessori education permanently. LÄS MER

 3. 3. Framgångsrik undervisning i matematik åk 1–3 : En jämförande studie av tre undervisningsmodeller

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :annika samuelsson; [2022]
  Nyckelord :Singapore model; Montessori model; Montessori; traditional model; mathematics didactics; teaching model; successful education; mathematics for primary school; En framgångsrik undervisning; matematik åk 1-3; Singaporemodellen; Montessorimodellen; Montessori; traditionell undervisning; matematikdidaktik; undervisningsmodell;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från en tes om framgångsrik undervisning som baseras på Hatties m.fl. (2017) och Grevholms (2012) forskning. Uppsatsen är en jämförande studie som utgår från tre undervisningsmodeller i matematik, traditionell undervisningsmodell, montessorimodellen och singaporemodellen. LÄS MER

 4. 4. Inkludering av barn med koncentrationssvårigheter i montessoriförskolor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Anna Nord; [2022]
  Nyckelord :inkludering; koncentrationssvårigheter; montessoriförskola; montessoripedagogik; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Nord, Anna (2022). Inkludering av barn med koncentrationssvårigheter i montessoriförskolor. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. TINGENS RÖST OCH HANDENS ARBETE

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ylva Forsberg; [2020-06-17]
  Nyckelord :Montessori; praktiska vardagssysslor; praktiska vardagsövningar; Practical Life; Vygotskij; sociokulturellt;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka Montessoripedagogikens bakgrund och Montessoris ursprungliga syfte med praktiska vardagssysslor. Vidare studerades de praktiska vardagsysslornas utveckling, samt hur arbetet med dem gestaltar sig i nutidens montessoriförskolor och vilken betydelse de anses ha för barnen. LÄS MER