Sökning: "Montessorimetod"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Montessorimetod.

  1. 1. Vad händer sen? : Om Montessorielevers förutsättningar vid fortsatta studier i grundskolans senare år.

    Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

    Författare :Angelica Brinck; Paulina Pasma; [2006]
    Nyckelord :Maria Montessori; Montessorimetod; lärandemiljö; alternativ pedagogik och pedagogik;

    Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka vad Montessorimetoden har för betydelse för de elever som gått sexårig skola med Montessoriprofil, när de sedan fortsätter till grundskolans senare år utan denna profil. Metoden för denna undersökning har varit en kvalitativ forskningsmetod, där vi använt elev- och lärarintervjuer som underlag för vår undersökning. LÄS MER