Sökning: "Moral distress"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden Moral distress.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av moralisk stress i den somatiska vården : En litteraturöversikt med kvalitativa artiklar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ellen Frankner; Fanny Andersson; [2023]
  Nyckelord :Etik; Moral; Upplevelser; Sjuksköterskor; stress;

  Sammanfattning : Moralisk stress är vanligt förekommande hos sjuksköterskor och kan uppkomma när de vet vad som är rätt att göra men tvingas agera mot det. Den moraliska stressen skapar emotionella, fysiska och psykiska konsekvenser hos sjuksköterskor och kvaliteten på vården kan försämras. LÄS MER

 2. 2. Vad påverkar sjuksköterskors intention att stanna på sin arbetsplats? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Olivia Hammar; Gunnar Kollstedt; [2023]
  Nyckelord :Intention to stay; intent to stay; nursing care; work environment; nursing shortage; Arbetsmiljö; omvårdnad; intention att stanna; sjuksköterskebrist;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag beräknas bristen på sjuksköterskor uppgå till 5,9 miljoner sjuksköterskor globalt, ensiffra som väntas stiga. Att sjuksköterskor lämnar sina arbetsplatser beror på flera faktorer. Hög arbetsbelastning, etisk stress och bristande ledarskap är några exempel. LÄS MER

 3. 3. Etiska utmaningar i palliativ vård : En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser av omvårdnad vid livets slut

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Emma Shirran; Konstantinos Kalyvas; [2023]
  Nyckelord :End-of-life; ethical dilemma; experiences; moral distress; palliative; nursing; sedation; Etiska dilemman; moralisk stress; palliativ vård; sedering; smärtlindring; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård innebär rätten till god och meningsfull vård intill livets slut, och innefattar lindrande behandling för att nå största möjliga livskvalitet. Sjuksköterskan har med sitt patientnära arbete och omvårdnadsansvar en central position inom palliativ vård, särskilt i kommunikation mellan patient, närstående och läkare. LÄS MER

 4. 4. Moralisk stress inom ideellt socialtarbete i Sverige och Tanzania

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Catarina Cooper; Emma Ekström; [2023]
  Nyckelord :Moral stress; social work; nonprofit sector; nonprofit organizations; moral courage; collectivism.; Moralisk stress; socialt arbete; ideella sektorn; ideella organisationer; moral courage; kollektivism.;

  Sammanfattning : Moralisk stress är ett fenomen som kan uppstå när det sker ett moraliskt dilemma på grund avatt organisatoriska ramförutsättningar kolliderar med yrkesutövarens personliga värderingar.Tidigare forskning visar att fenomenet påverkar socialarbetare negativt genom varierandesymtom. LÄS MER

 5. 5. Är det här en kulle att dö på? -Om socialsekreterare, etisk stress och new public management

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emelie Jonsson; Erik Karlsson; [2022-02-08]
  Nyckelord :Moral distress; social services; social worker; new public management; Socialtjänsten; socialsekreterare; etisk stress; etisk kontroll; etiska krav;

  Sammanfattning : Sweden’s social services are often the subject of media scrutiny. The critique is often about the low quality of the services provided and that the orders carried out by professionals aren’t firmly established within the law that determines its framework. LÄS MER