Sökning: "Moral nudge"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Moral nudge.

  1. 1. NUDGING TOWARDS A CIRCULAR ECONOMY- An empirical study on the effects of nudging

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Anton Fürle; Klara Paulsson; [2021-06-30]
    Nyckelord :nudging; Moral nudge; Circular Economy;

    Sammanfattning : MSc Economics.... LÄS MER