Sökning: "Moral profit"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Moral profit.

 1. 1. Artificial Intelligence and Corporate Social Responsibility in the Online Gambling Industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Kristijan Salihovic; [2021-07-08]
  Nyckelord :Online gambling; Responsible gambling; Gambling addiction; Problem gambling; CSR; AI; Moral profit; Customer-oriented Moral and Systemic Proactivity; COMSP; Gambling-related Harm Reduction and Prevention; G-HARP; Cloud-based Global Gambling Registry; CGGR; International Gambling Standards; IGAS;

  Sammanfattning : Background: Digital technology and the Internet have created the preconditions for the development of online gambling. Gamblers can play or bet online whenever they want and wherever they are. Gambling should be entertaining, allowing players to keep it in balance with other activities in their lives. LÄS MER

 2. 2. Bryggerskor och ölförsäljerskor : Kvinnors arbete inom bryggerinäringen i Stockholm 1460–1525

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Louise Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :work; gender; brewing; brewsters; division of work; women’s work; brewing trade; social history; economic history; Sweden; medieval period;

  Sammanfattning : This dissertation is concerned with brewers and the practice of beer brewing in late medieval Stockholm. It considers the operational aspects of production and sale, the ways in which the practice was licensed and regulated by the city authorities, and the nature of the people who acted as brewers, in terms of their gender and social background. LÄS MER

 3. 3. Hållbart företagande - moralisk eller rättslig skyldighet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jenny Erixon; [2019]
  Nyckelord :Associationsrätt; företagsekonomi; nationalekonomi; Vinstsyfte; Aktiebolag; Aktieägare; 3 kap. 3 § ABL; Hållbart företagande; CSR; Moral; Etik; Miljö; Friedman; Sjåfjell; Sociala kontraktet; Carrolls pyramid; Aktieägarmodellen; Intressentmodellen; Företags ansvar; Uppföljningssystem; Reglering av vinst; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I takt med det ökade mediala fokus på globalisering och klimathot ställs nya krav på samhället och på att företag ska ta ett moraliskt ansvar för hållbarhetsfrågor. Frågan är om hållbart företagande kan anses förenligt med gällande rätt. Vinstsyftet i 3 kap. LÄS MER

 4. 4. Vem har format din åsikt om djurförsök? En kritisk diskursanalys av djurförsöket vid Göteborgs universitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kalindi Romu; [2019]
  Nyckelord :Animal testing; anthropocentrism; critical discourse theory; Djurrättsalliansen; Gothenburg university; non-human animals; non-profit organization; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During the first quarter of the year of 2019 a non-profit organization, Djurrättsalliansen, exposed Gothenburg University of researching on Labradors. Six dogs were subjects in a study of dental implants with a new type of experimental surface modification. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering inom sjukvården : En kvalitativ studie om digitaliseringens påverkan av den traditionella sjukvården

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Henrik Gartman; Tina Miletovic; Dina Rogonja; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; sjukvård; primärvård; kvalitet;

  Sammanfattning : Digitala vårdmöten är ett omdiskuterat ämne i Sverige sedan det fria vårdvalet infördes. I loppet av minuter kan du infinna dig i ett möte med en läkare vart du än är i världen, så länge du har uppkoppling. LÄS MER