Sökning: "Moral socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Moral socialt arbete.

 1. 1. Steering the Client toward Self-sufficiency Swedish Social Workers’ Accounts of Responsibilisation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Daniel Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Social workers; labour market policies; activation; responsibilisation; discipline; control; discretion; street-level bureaucracy; automation; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the last couple of decades in Sweden, there has been an adoption of “workfare”-oriented policy approaches to unemployment (as opposed to the former, less conditioned welfare-oriented ones). Consequently, labour market policies more and more have started to encompass the Social Services Department (in Swedish; “socialtjänsten”). LÄS MER

 2. 2. De kommersiella volontärresebyråerna : En kvalitativ studie om svenska volontärresebyråers perspektiv på volonturism

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Isabella Liebgott; [2018]
  Nyckelord :Volontärturism; volonturism; volontärresebyrå; socialt arbete; organisatorisk legitimitet.; Social Sciences;

  Sammanfattning : International work aid is a form of social work that historically has been conducted by non-profit organizations. When the commercial volunteer agencies entered the market they did so with a well-known product but with a different organizational form. LÄS MER

 3. 3. Den individualiserade arbetslösheten? - Attityder och värderingar till arbetslösa försörjningsstödstagare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Klara Stiller; Diana Hörnström; [2014-09-01]
  Nyckelord :Arbetslöshet; försörjningsstödstagare; aktiveringslinjen; arbets-marknadsinsats; socialpolitisk diskurs; fattigvårdstradition; individualisering; selektivism; institution.;

  Sammanfattning : Vår uppsats, Den individualiserade arbetslösheten? Attityder och värderingar till arbetslösa försörjningsstödstagare, bygger på fyra kvalitativa intervjuer med socialarbetare verksamma inom arbetet med försörjningsstöd. Det huvudsakliga syftet med uppsatsen har varit att undersöka om och hur synen på arbetslöshet som individuellt orsakat gestaltas i socialtjänstens arbete med arbetslösa försörjningsstödstagare. LÄS MER

 4. 4. “Det är inte du som äger hans penis, det är hans penis som äger dig” En kvalitativ studie av konstruktioner av kön och sexualitet på nätforumen Flashback och Familjeliv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Magdalena Druid; Johanna Berntsson; [2014-09-01]
  Nyckelord :sexualitet; genus; Internet; diskurs; Flashback; Familjeliv; talaktsinriktad diskursanalys;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks hur deltagarna på nätforumen Flashback och Familjeliv konstruerar kön och sexualitet. Vi vill undersöka huruvida användare på forum som är manligt respektive kvinnligt dominerade uttrycker sig på liknande sätt i diskussioner gällande sex. LÄS MER

 5. 5. Buying sex as a privilege? - A qualitative study of middle class Turkish men and their views on sexuality, gender equality and prostitution.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Erika Wikström; [2014-06-25]
  Nyckelord :sexuality; gender equality; prostitution; sex buyers;

  Sammanfattning : Turkey is a country with regulated prostitution and an increasing number of migrant sex workers. It is also a country that has been going through a modernization process the last two decades; from a rural conservative to a more industrialized secular country. LÄS MER