Sökning: "Moralisk Fara"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Moralisk Fara.

 1. 1. Projektstyrning inom Offentlig Upphandling. Utifrån två perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joar Bjelkholm; Axel Lingheimer; [2019-05-07]
  Nyckelord :Offentlig Upphandling; Lagen om Offentlig Upphandling; LOU; Projektstyrning; Moralisk Fara; Kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur projektstyrning går till inom Offentlig Upphandling. Vi har utgått från två perspektiv: det privata perspektivet med konsulter och det offentliga perspektivet med Trafikverket. Vi har hållit oss inom ramarna för Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). LÄS MER

 2. 2. Nätdroger : Moralisk panik eller verklig fara?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Angelika Johansson; Martina Petersson; [2013]
  Nyckelord :Drug abuse; Internet drugs; Media; Moral panic; Youth; Drogmissbruk; Nätdroger; Media; Moralisk panik; Ungdomskultur;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate whether the phenomenon of internet drugs should be considered as a moral panic or as a real danger. We have mainly focused on how society perceives young people's use of these drugs. The study is based on a qualitative approach and we have used structured interviews. LÄS MER

 3. 3. STRAFFRÄTTSLIG PLIKT ATT BISTÅ NÖDSTÄLLD : En analys med huvudfokus på Norges lagstadgade plikt att bistå nödställd samt på Sveriges reglering angående medhjälp till självmord

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Mona Larsson; [2011]
  Nyckelord :plikt att bistå nödställd; hjälpa nödställd; brott; nöd; social adekvans; samtycke; SOU 1996:185; Direktiv 2009:82 Skyldighet att agera vid farliga situationer eller att bistå nödställda; medhjälp till självmord; § 387; § 3:9a BrB; BrB 23:6; underlåtenhet; anmäla brott; förhindra brott; NSL § 387; garantlära; oäkta underlåtenhetsbrott; äkta underlåtenhetsbrott; skyddsgarant; övervakningsgarant; plikt att bistå nödställd i nordiska länder; plikt att bistå nödställd i Sverige; norska rättsfall; norsk praxis; praxis medhjälp till självmord; viljan att försätta sig själv i fara;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Sverige har ännu ingen straffrättslig plikt att bistå nödställd som en del andra nordiska länder har. Genom ett dagsaktuellt direktiv har det begärts att eventuella följder vid ett införande av en sådan plikt skall utredas. LÄS MER