Sökning: "Moralpanik"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet Moralpanik.

 1. 1. Jag kom, jag utsattes för moralpanik, jag segrade : en kvalitativ studie om moralpanik mot Youtube-kreatörer i dagens digitaliserade samhälle

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Gaiana Frangulyan; Gabriel Aas; [2021]
  Nyckelord :Moralpanik; folkdjävlar; digitalisering; fankultur; sociala medier; medielogik; fallstudie; Social Sciences;

  Sammanfattning : Följande uppsats: “Jag kom, jag utsattes för moralpanik, jag segrade. En kvalitativ studie om moralpanik mot Youtube-kreatörer i dagens digitaliserade samhälle” är skriven av Gaiana Frangulyan och Gabriel Aas vid institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet under HT 2020. LÄS MER

 2. 2. Ungdomsbrottslighet, en allvarlig fara? : En diskursanalys av hur unga lagöverträdare framställs i svensk nyhetsmedia

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Sara Holmer; Niclas Öberg; [2020]
  Nyckelord :Youth crime; Criminal youth; Juvenile delinquency; Moral panic; Subculture theory; Critical discourse analysis; Ungdomsbrottslighet; Unga lagöverträdare; Unga brottslingar; Moralpanik; Subkulturteori; Kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Ungdomsbrottsligheten i Sverige är ett stort problem enligt svensk nyhetsmedia, och vi möts av nyhetsrapportering om att våldsbrott bland unga blir allt vanligare och att det sker att oftare. Narkotikamissbruk, vandalisering, misshandel och organiserad brottslighet är skenande hos unga lagöverträdare. LÄS MER

 3. 3. I svallvågorna av Black Lives Matter-protesterna : En innehållsanalytisk studie av svensk nyhetsmedias porträttering om Black Lives Matter-rörelsen våren och sommaren 2020

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Elise Ekberg; Stina Alfredsson; [2020]
  Nyckelord :Social movements; Black Lives Matter; Portraiture; News media; Framing theory; Moral Panic Theory.; Sociala rörelser; Black Lives Matter; Porträttering; Nyhetsmedia; Gestaltningsteori; Teorin om moralpanik;

  Sammanfattning : This study’s purpose is, through content analysis, to interpret the portrayal of the human-rights movement Black Lives Matter during the spring and summer of 2020. Further intentions include examining and explaining the portrayals of the Swedish and the American movements. LÄS MER

 4. 4. "Vi är gatans journalister" : En kvalitativ textanalys av svensk dags- och kvällspress representation av hiphopkultur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hannes Dragstedt; Semah Fattah; [2020]
  Nyckelord :Hiphop; populärkultur; ungdomskultur; moralpanik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka hur hiphopkulturen representeras i svensk dags- och kvällspress. Detta med hjälp av frågeställningarna: Vilka ramverk används av svensk dags- och kvällspress för att beskriva hiphopkulturen? och Vilket narrativ skapar dessa ramverk, och vad betyder det för svensk dags- och kvällspress representation av hiphopkulturen? Metod och material: Studiens metod och material grundar sig i framing- och narrativanalys av 30 stycken artiklar publicerade i Expressen och Svenska Dagbladet. LÄS MER

 5. 5. Huliganens hemska historia : En historisk undersökning av svensk medias rapporte-ring om fotbollshuliganism mellan åren 1990-2002

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Tim Dahlbacka; [2020]
  Nyckelord :huliganism; media; historia; fotboll; läktarvåld; press; 1990-tal; diskursanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en historisk undersökning av svensk medias rapportering om fotbollshuliganism mellan åren 1990-2002. Undersökningen har genomförts genom att studera artiklar från fyra av landets största tidningar: Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. LÄS MER