Sökning: "Moravian"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Moravian.

 1. 1. Gudsupplevelsens värde i herrnhutiska livslopp mellan 1743 och 1864

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Benjamin Wolfbrandt; [2019-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper is compiled of memoirs, from six individuals within the Moravian Church, between 1743 and 1864, and they are being analyzed to understand how these individuals valued a divine encounter. The purpose of this paper is to see how individuals within a tradition, that advocates the need for a subjective divine experience, are affected by this tradition’s emphasis on subjective experiences. LÄS MER

 2. 2. I sommar går jag till Frälsaren

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Bendz; [2019-04-09]
  Nyckelord :Moravian; Memoirs; Children; Narration;

  Sammanfattning : Evangeliska Brödraförsamlingen under 1700-talet befinner sig i ett gränsland mellan muntlig och skriftlig kultur och kan sägas utgöra en brygga till romantiken. Församlingsmedlemmarna skrev (och skriver än idag) levnadslopp, vilket är biografiska eller självbiografiska texter som läses upp vid i första hand begravningen, i syfte att bevara minnet av den avlidne. LÄS MER

 3. 3. Hunner eller heruler? : Skånes kontinentala kontakter under folkvandringstid

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för kultur, energi och miljö

  Författare :Antonia Hellstam; [2012]
  Nyckelord :Scania; southeastern Europe; glass; horse trappings; jewellery; sword decorations; Huns; Heruls; Skåne; sydöstra Europa; folkvandringstid; glas; hästutrustningar; smycken; svärdsutsmyckningar; hunner; heruler;

  Sammanfattning :  The intention of this paper is to explore the contacts between the Swedish province of Scania and Southeastern Europe in the Migration Period. This has been done through comparative studies of four object categories. LÄS MER