Sökning: "Moren"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade ordet Moren.

 1. 1. Urvalskriterier för personer med afasi i forskning om depression efter stroke : En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Olivia Almseger; Julia Morén; [2022]
  Nyckelord :afasi; stroke; poststrokedepression; systematisk exkludering; inklusionskriterier; exklusionskriterier; systematisk litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Av de som överlever en stroke uppskattas att en tredjedel får afasi och en lika stor andel får depression i efterförloppet. Personer med afasi och framförallt de med svår afasi är en population som ofta exkluderas i strokeforskning. LÄS MER

 2. 2. Eli – en modern Tintomara? : En komparativ analys av gränsöverskridande aspekter hos Eli i Låt den rätte komma in och Tintomara i Drottningens juvelsmycke.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Hedda Morén; [2021]
  Nyckelord :Låt den rätte komma in; Drottningens juvelsmycke; androgynen; genusteori; queerteori; Tintomara; Eli; gränsöverskridning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur karaktärerna Tintomara från Drottningens juvelsmycke och Eli från Låt den rätte komma in har skrivits fram i sin respektive samtid med synen på androgynen i fokus. Genom detta vill jag ta reda på om det går att läsa Eli som en modern Tintomara. LÄS MER

 3. 3. Stadsdelsutveckling bortom tillväxt : En granskande studie av hållbarhetsförebilderna Sege Park och Augustenborg

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Natalie Morén James; Victor Pastorino Nyman; [2021]
  Nyckelord :Degrowth; Development beyond growth; Collaborative economy; Local self-sufficiency; Nerväxt; Utveckling bortom tillväxt; Kollaborativ ekonomi; Lokal självförsörjning;

  Sammanfattning : Genom att kritiskt granska de två Malmöstadsdelarna Augustenborg och Sege Park, som har utgett sig för och planeras att bli förebilder för hållbar stadsutveckling, studeras inslag av en nerväxt-inspirerad utveckling bort från ekonomisk tillväxt. Detta görs genom en fallstudie där områdenas strategiska hållbarhetsarbete studeras genom att observera inslag av två utvalda begrepp, kollaborativekonomi (KE) och lokal självförsörjning (LSF). LÄS MER

 4. 4. Kan miljöberikning öka baktriska kamelers (camelus bactrianus) användning av sitt utomhushägn : en observationsstudie på Furuviksparken

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sara Morén; [2021]
  Nyckelord :baktrisk kamel; miljöberikning; Camelus bactrianus; djurpark; Furuviksparken; hägnutnyttjande; utomhushägn;

  Sammanfattning : The Bactrian camel is a desert animal especially adapted to the harsh environment it lives in. It is part of the Camelidae family and exists as a wild species (Camelus ferus) and as a domesticated species (Camelus bactrianus). LÄS MER

 5. 5. Extractive Text Summarization of Norwegian News Articles Using BERT

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Thomas Indrias Biniam; Adam Morén; [2021]
  Nyckelord :extractive text summarization; NLP; deep learning; BERT; BERTSum; Multilingual BERT; Norwegian BERT; transformer; Norwegian; news articles;

  Sammanfattning : Extractive text summarization has over the years been an important research area in Natural Language Processing. Numerous methods have been proposed for extracting information from text documents. Recent works have shown great success for English summarization tasks by fine-tuning the language model BERT using large summarization datasets. LÄS MER