Sökning: "Morenius Kajsa"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Morenius Kajsa.

  1. 1. Sprängningar & Kalasjnikovs : En kritisk diskursanalys av rapporteringen om förortsgäng och mc-gäng i svensk press.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

    Författare :Morenius Kajsa; Roth Jimmy; [2021]
    Nyckelord :Kritisk diskursanalys; critical discourse analysis; othering; agenda-setting; framing; mc-gäng; gängkriminalitet; Hells Angels; Bandidos; förortsgäng.;

    Sammanfattning : In the aftermath of the conflict between motorcycle clubs Hells Angels and Bandidos in the 90´s, with shootings that resulted in many casulties it seems that they have been silent since then. When a new conflict between gangs from the suburbs emerge it seems that they had taken the place of the motorcycle clubs in news media as the worst criminals in Sweden. LÄS MER