Sökning: "Morgan Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Morgan Andersson.

 1. 1. Bedömning inom grundläggande vuxenutbildning utifrån ett inlärningsgrammatiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Morgan Andersson; [2021-10-13]
  Nyckelord :Bedömning; processbarhetsteorin; grammatisk kunskapsnivå; språklig kunskapsnivå; likvärdighet; grundläggande vuxenutbildning; Gruv; förkunskapskrav; SVA;

  Sammanfattning : Av all forskning som idag bedrivs inom utbildning och lärande är det en förhållandevis liten del som skrivs om vuxenutbildningen och en ännu mindre del som handlar om vuxnas lärande på sitt andraspråk. Denna slutsats görs i en omfattande statlig utredning om vuxnas lärande med fokus på kvalitet och likvärdighet (KLIVA-utredningen 2020:458). LÄS MER

 2. 2. Personal news video recommendations based on implicit feedback : An evaluation of different recommender systems with sparse data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Morgan Andersson; [2018]
  Nyckelord :Information Filtering; Recommender Systems; News Videos; Content-Based Filtering; Collaborative Filtering; Hybrid Filtering;

  Sammanfattning : The amount of video content online will nearly triple in quantity by 2021 compared to 2016. The implementation of sophisticated filters is of paramount importance to manage this information flow. The research question of this thesis asks to what extent it is possible to generate personal recommendations, based on the data that news videos implies. LÄS MER

 3. 3. Low Loss Articulated Hauler Axle : A Conceptual Study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Patrik Andersson; Morgan Wallin; [2017]
  Nyckelord :articulated hauler; low loss axle; load dependent; load independent; dry sump; front bogie; conceptual study; construction equipment; efficiency;

  Sammanfattning : Volvo Construction Equipment is highly regarded for robust products, but with an increasing competition in their market, development of the product portfolio is more important than ever. One step being carried out is to reduce losses in powertrains and increase the fuel efficiency for solutions such as articulated haulers and wheel loaders. LÄS MER

 4. 4. Den maskuline seriemördaren -en kvalitativ innehållsanalys av Dexter Morgans karaktär i tv-serien Dexter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Josephine Andersson; [2014]
  Nyckelord :seriemördare; maskulinitet; Connell; television; tv-serie; representation; Dyer; hegemonisk maskulinitet; innehållsanalys; norm; kodex; egenskaper; narratologi;

  Sammanfattning : AbstractI denna studie undersöks interaktion mellan karaktärer i syfte att utforska hur medierad maskulinitet och temat seriemördare uttrycks i den amerikanska tv-serien Dexter (Showtime 2006-2013). I serien får vi följa seriemördaren Dexter Morgan som drivs av ett begär att döda. LÄS MER

 5. 5. Bilder och förebilder : En kvantitativ studie av Julias bildmaterial år 2000–2010

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Nathalie Andersson; [2010]
  Nyckelord :barn; bilder; identitet; journalistik; Julia; media; tidning;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka vad bilderna i en tidning med yngre målgrupp förmedlar för budskap till läsaren. Den tidning som valts till undersökningen är Julia, vars målgrupp är tjejer i åldern 9–14 år. LÄS MER