Sökning: "Morgan Petersson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Morgan Petersson.

 1. 1. Folkets försvar? - En undersökning om vad som påverkar medborgarnas stöd för försvaret

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Morgan Petersson; [2022-01-20]
  Nyckelord :Försvaret; stöd; förtroende; myndighet; Försvarsmakten;

  Sammanfattning : Sedan mitten på 1990-talet har förtroendet för försvaret sjunkit bland den svenska befolkningen, från en positiv förtroendebalans på 26 procent 1994 till 1 procent negativ balans 2011. Syftet med undersökningen är att försöka identifiera faktorer som påverkar nivån på stödet för det svenska försvaret. LÄS MER

 2. 2. Styrelseskick och militär effektivitet – spelar det någon roll? – En studie i hur staters styrelseskick påverkar sannolikheten att vinna krig

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Morgan Petersson; [2022]
  Nyckelord :Styrelseskick; krig; konfliktutfall; militär effektivitet; demokratisering;

  Sammanfattning : Det finns en omfattande forskning som undersöker om en stats styrelseskick, ofta mätt i graden av demokratisering, påverkar dess militära effektivitet och därmed möjligheterna att vinna mellanstatliga krig. Denna studie bidrar inom detta forskningsfält genom att undersöka om konsolidering av en stats styrelseskick påverkar sannolikheten för att vinna mellanstatliga krig. LÄS MER

 3. 3. Försvarsvilja och institutionell design - En förklaring till varför försvarsviljan skiljer sig mellan länder

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Morgan Petersson; [2021-11-22]
  Nyckelord :Försvarsvilja; enhetsstat; federal; institutionell design;

  Sammanfattning : I undersökningen World Value Survey (WVS) 2005 ställdes en fråga avseende om respondenten skulle bidra till det egna landets försvar om det hotades av krig. Resultatet uppvisade stor variation mellan länder avseende hur stor andel som svarat att de skulle delta, högst andel återfanns i Turkiet med 97 procent och lägst andel återfanns i Japan med 30 procent. LÄS MER

 4. 4. Non Performing Loans - the markets of Italy and Sweden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jessica Petersson; Isac Wadman; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A1207Many countries are suffering from Non Performing Loans (NPLs), which are defaulted loans that banks are unable to profit from. There are two general ways to secure NPLs. One is for banks to handle them themselves, which is common in Sweden where the NPL market is not so widespread. LÄS MER