Sökning: "Morgan"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade ordet Morgan.

 1. 1. Bison bonasus : återuppbyggnaden av en nästan utrotad art

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Morgan Daleryd Sjöblom; [2019]
  Nyckelord :visent; europeisk bison; Bison bonasus; genetik; återintroduktion;

  Sammanfattning : Visent eller den europeiska bison är en art som efter första världskriget hade dött ut i det vilda på grund av jakt. Endast 54 djur från arten återstod i fångenskap och det är från dessa anfäder som dagens bestånd av både vilda och visenter i fångenskap härstammar. LÄS MER

 2. 2. Förbättring av momentet stuvning av frontlastare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Morgan Weideryd; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta projekt har utförts på Ålö AB i Brännland. De tillverkar frontlastare till traktorer i fabriken i Brännland. I utlastningen staplas frontlastarna på deras specialbyggda pall. Kollit (d. LÄS MER

 3. 3. The Silencing of the Lamb : a critical conceptual study of subjectivity, right–holders, and human rights

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Morgan Björö; [2019]
  Nyckelord :Subjectivity; Human Rights; moral rights; the animal; interest; Other; Other– as–subject; language; Social Sciences;

  Sammanfattning : It is widespread human doxa that moral concern towards the animal is less important than what we direct towards our fellow human–beings. The animal is avowedly less rational, less susceptible to pleasure, and less capable of creating meaningful interactive relationships, or so widely accepted at least. LÄS MER

 4. 4. Convergence Rate of the Dirichlet-Neumann Algorithm for Coupled Poisson Equations

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Morgan Görtz; [2019]
  Nyckelord :Dirichlet-Neumann; Dirichlet-Neumann algorithm; Poisson equation; convergence rate; finite element method; finite volume method; finite difference method; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : This thesis presents and tests the convergence rate of the Dirichlet-Neumann algorithm for two Poisson equations coupled by transmission boundary conditions. Three second order discretisation methods are used when analyzing the convergence: standard equidistant finite difference, standard adaptive linear finite element, and standard adaptive finite volume discretisation of Poisson's equation. LÄS MER

 5. 5. Testbaserat lärande : Effekter av arbetsminne och episodiskt minne

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Morgan Lantz; [2019]
  Nyckelord :Test based learning; Testing effect; individual differences; cognition; working memory capacity; episodic memory; Testbaserat lärande; testeffekten; individuella skillnader; kognition; episodiskt minne; arbetsminneskapacitet;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har intresset för test baserat lärande ökat och det förekommer evidensatt detta fenomen fungerar inom flera områden som bland annat test format, personligaegenskaper samt återkoppling från ett test. En aspekt som det däremot finns få studier av ärtestbaserat lärande i relation till individuella skillnader i kognition. LÄS MER