Sökning: "Morgans organisationsmetaforer"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Morgans organisationsmetaforer.

 1. 1. Ett perspektiv - är det tillräckligt? : En fallstudie om hur metaforiska perspektiv kan användas som stöd inför utveckling av informationssystem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Josefin Persson; Johanna Fouckt; [2020]
  Nyckelord :informatik; organisationsmetaforer; informationslogistik; informationssystem;

  Sammanfattning : Studien utförs på fallföretaget Ymer Technology som befinner sig i tillväxt. Företaget har planer på att införa ett informationssystem men i nuläget finns det en problematik kring att de inte har dokumenterade processer. LÄS MER

 2. 2. Organisationsförändring : hur agil projektledning kan bidra till att motståndet minskas

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Catrin Friman; [2012]
  Nyckelord :agil; motstånd; delaktighet; organisationsförändring; Fristående kurs;

  Sammanfattning : Metod/Method: Semistrukturerade intervjuer har genomförts med kommunchefen, personalchefen, fyra medarbetare och en facklig representant i Sala kommun. Materialet från intervjuerna analyserades sedan bland annat med hjälp av två av Morgans organisationsmetaforer, Kotters 8 steg, agil projektledning och Derbys tidigare forskning inom området. LÄS MER

 3. 3. Olika modellering av vårdprocesser utifrån metaforiska perspektiv : – Skapar det nya drivkrafter för processutveckling?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Caroline Fruberg; My Jonsson; [2010]
  Nyckelord :Process modeling; Care process; Metaphor; Perspective; Development; Models; Brain; Organism; Machine; Process; Modellering; Processkartläggning; Vårdprocess; Metafor; Perspektiv; Utveckling; Modeller; Hjärna; Organism; Maskin;

  Sammanfattning : The study was conducted in Jönköping County Chamber of fibrillation and is about change and improvement of process modeling technology. The process for treating patients with fibrillation is in the need to evolve and improve. LÄS MER