Sökning: "Morningstar Sustainability Rating"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Morningstar Sustainability Rating.

 1. 1. Morningstars hållbarhetsbetyg - en finansiell prestationsanalys

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Saga Strömberg; Emma Ståhl; [2021-02-09]
  Nyckelord :Morningstar Sustainability Rating; ESG; globalfonder; riskjusterad avkastning; förvaltningsavgift;

  Sammanfattning : Morningstar Sustainability Rating (MSR) är ett hållbarhetsbetyg som har funnits på finansmarknaden sedan mitten av 2016. Det är ett lättillgängligt mått som avspeglar information om bolags hållbarhetsmeriter, vilket gör det enklare för investerare som vill agera mer hållbart. LÄS MER

 2. 2. Hållbara trender - presterande fonder? : En kvantitativ studie om hur ESG påverkar Sverigefonders prestation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sonja Hukka; Samri Said; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; ESG; Swedish funds; Risk; Returns; CAPM; Fama-French three-factor model; Sharpe ratio; Morningstar sustainability rating; Hållbarhet; ESG; Sverigefonder; Risk; Avkastning; CAPM; Fama-French trefaktormodell; Sharpekvot; Morningstar hållbarhetsbetyg;

  Sammanfattning : Sustainability has become a major societal trend and interest in sustainable investments has increased among investors. The purpose of this study is to investigate how sustainability affects Swedish funds' returns and risk. LÄS MER

 3. 3. ESG-investerande : En studie om fonders riskjusterade avkastning utifrån hållbarhetsbetyg

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :William Broberg Piller; August Harryzon; [2020]
  Nyckelord :ESG; CSR; Morningstar Sustainability rating; Risk-adjusted return; Fund Performance; ESG; CSR; Morningstars hållbarhetsbetyg; Riskjusterad avkastning; Fondresultat;

  Sammanfattning : Hållbarhet har kommit att bli en av denna generations största utmaningar och som ett resultat av ett globalt växande klimatfokus har regeringar och mellanstatliga organisationer utformat allt mer omfattande regleringar och initiativ för att möta samhällets krav på en hållbar utveckling. Att företag ska engagera sig i hållbarhetsarbete och ta socialt ansvar anses allt mer som en självklarhet och följaktligen har hållbarhetsfrågor inte enbart fått större inslag inom företag och dess ledningsgrupper, utan även hos investerare. LÄS MER

 4. 4. The Effect of ESG on a Global Fund Market - Integrating Environmental, Social and Governance (ESG) in the investment strategy: A Global Market Research

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Hanna Björkman; Michael Erlandsson; [2019-07-12]
  Nyckelord :ESG; global funds; environmental responsibility; social responsibility; corporate governance; responsible investments; impact investments; Morningstar;

  Sammanfattning : This paper investigates the different performances of global funds when implementing an ESG-strategy during the period 2013 to 2018. Using the from Morningstar Direct, consisting of return, Morningstar Sustainability Rating, Morningstar Portfolio Sustainability Score, Portfolio Controversy level and Environmental-, Social-, and Governance- Score, we conduct the regression analysis using the Fama French Carhart model. LÄS MER

 5. 5. Säljes: En Mindre Ohållbar Framtid - En kvantitativ studie om vilka faktorer som påverkar konsumenters uppfattning om hållbarheten i fonder

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Elina Durefors; Nicole Espelund; [2019]
  Nyckelord :Hållbar fond; Ekonomisk kompetens; Privatekonomi; Brand recognition;

  Sammanfattning : Swedish consumers can choose from a large range of savings options, where historically, households have had significant savings through an occupational pension and in stocks and funds. Financial behaviors and financial strategies, like other forms of consumption, change in conjunction with societal trends. LÄS MER