Sökning: "Morrison"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet Morrison.

 1. 1. The Consequences of Trauma in Toni Morrison’s Beloved : A Psychoanalytic Reading of Sethe and Denver

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Tina Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Anxiety; Core issues; Defence mechanisms; Feminism; Freud; Narrative; Psychoanalysis; Repression; Slavery; Trauma;

  Sammanfattning : This essay’s main focus is on Sethe and her daughter Denver in Toni Morrison’s Beloved (1987) and how they try to survive the trauma that comes from slavery. By using psychoanalysis as a theoretical framework, the essay examines what psychological reactions Sethe and Denver have as two traumatised characters, and what happens to them psychologically when they are forced to face the repressed. LÄS MER

 2. 2. En kvantitativ studie om hur vaccinationsbeviset påverkade vaccinationsgraden under covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Rasmus Nilsson; Ellinor Morrison Hermansson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The Role of Childhood Experiences in Shaping Adults in Toni Morrison’s The Bluest Eye : A Psychoanalytical Reading of the Aggressive Characters in the Novel

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Nour Sadek; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Socialt ansvarstagande i den svenska modebranschen - En komparativ studie av företag i varierande storlek

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Majken Lindgren; Victoria Morrison; [2021-12-02]
  Nyckelord :Modebranschen; Corporate Social Responsibility; Aktiviteter; Praktisera; Employer Branding; Intressentmodellen; Etik; Kommunikation;

  Sammanfattning : På grund av medial kritik som riktats mot modebranschen har det blivit en självklarhet för många företag inom branschen att implementera Corporate Social Responsibility (CSR). CSR är ett frivilligt ansvarstagande som saknar tydliga riktlinjer, vilket skapat skillnader i hur CSR praktiseras inom företag. LÄS MER

 5. 5. “Extra tålamod, extra tid och lite extra kärlek” : En kvalitativ studie om gymnasielärares upplevelse av att arbeta med korridorselever

  Master-uppsats,

  Författare :Veronika Robertsson; Christian Morrison; [2021]
  Nyckelord :Secondary School Teachers; unauthorized absence; in-school truants; responsibility; Teacher self-efficacy; trust; relationship building; collegial cooperation; gymnasielärare; ogiltig frånvaro; korridorselever; ansvar; lärar-self-efficacy; tilltro; relationsbyggande; kollegialt samarbete;

  Sammanfattning : Within Swedish Secondary Schools, truancy has been an increasing concern over the last eleven years. A specific form of truancy is so called in-school truancy where the student is basically within the school corridors but to a lesser degree attends the lessons. LÄS MER