Sökning: "Morton"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Morton.

 1. 1. Ecology From Within: Ecocriticism and Allegory in Ursula K. Le Guin’s The Word for World is Forest

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Joel Fransson; [2019-01-08]
  Nyckelord :ecology; nature; allegory; dualism;

  Sammanfattning : This essay reads Ursula K. Le Guin’s novel The Word for World is Forest to explorewhether there is a connection between Cartesian dualism, allegorical reading, and environmentalistthought. To answer this the essay employs the philosophy and theoretical writings of Timothy Morton,namely The Ecological Thought and Ecology Without Nature. LÄS MER

 2. 2. Lärares tankar om förändring och kontinuitet i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Christian Robertson; Katarina Axelsson; [2018]
  Nyckelord :change; continuity; historical thinking; history education; second order concepts;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how history teachers talk about the historical thinking concepts change and continuity. In this study, four teachers from three different secondary schools in Sweden were interviewed. LÄS MER

 3. 3. Antropocentrism och samlevnad i Harry Potter-böckerna

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Lina Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Harry Potter; J K Rowling; Ekokritik; Natur Kultur; Antropocentrism; Timothy Morton;

  Sammanfattning : In this essay I have studied the Harry Potter series by J. K. Rowling from an ecocritical point of view. The main theorist is Timothy Morton and his concepts of the Mesh and Strange Strangers. LÄS MER

 4. 4. “jorden skalf, och skogen skalf, och brodermördaren skalf”. En ekokritisk analys av naturskildringar i Emilie Flygare-Carléns En natt vid Bullar-sjön

  Master-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap; Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Magdalena Malmfors; [2017]
  Nyckelord :Flygare-Carlén; Morton; ecocritique; ecocriticism; deconstruction; dekonstruktion; ekokritik; ecomimesis; ekomimesis; natur; naturskildring; estetik; roman; 1800-tal; realism; romantik; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Forskningen om Emilie Flygare-Carléns (1807-1892) författarskap har länge framhävt en särskild relation till naturen, men sedan dess inträde i det sena 1900-talets genusvetenskapliga litteraturhistorier har denna relation komplicerats. Den här uppsatsen undersöker därför naturskildringar i författarens roman En natt vid Bullar-sjön (1847) med utgångspunkt i ekokritiska, dekonstruktivistiska perspektiv i allmänhet och Timothy Mortons begrepp ”ecomimesis” i synnerhet. LÄS MER

 5. 5. Clothing the Loop: Exploring Design Features of Circular Performance Indicators and their Application among Textile Retailers

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Morton Hemkhaus; [2016]
  Nyckelord :Circular Economy; performance indicators; textile industry; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This thesis addresses business performance indicators in the context of the Circular Economy (CE) and the textile industry. Its purpose is to explore possible design features of Circular Performance Indicators (CPIs) in the textile industry, to examine the application of such metrics among retailers and to define potential indicators for the Swedish fashion retailer MQ. LÄS MER