Sökning: "Mosaic faith"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Mosaic faith.

 1. 1. ”liksom Cato om Cartagos murar”: Erfarenhet och förväntan i Samfundet I.I: Judiska Intresset 1841–1875

  Magister-uppsats,

  Författare :Jens Carlesson; [2019-06-24]
  Nyckelord :Emancipation; Bildung; liberalism; liberalization; secularization; Swedish-Jewish; Jewish history in Sweden; Court Jews; the concept “Jew”; Mosaisk trosbekännare; Mosaic faith; reform-judaism; Stockholm; Gothenburg;

  Sammanfattning : This thesis examines the secret Samfundet I.I: Judiska Intresset (Society I.I: the Jewish Cause) which was founded in 1841 in Stockholm and opened a chapter in Gothenburg the same year. Its goal was to fight for emancipation and against anti-Judaism. LÄS MER

 2. 2. Den symboliska fattigvården. En studie av Göteborgs mosaiska församlings inställning gentemot den östjudiska invandringen och plikten angående fattigvård 1860-1900

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Jens Carlesson; [2018-01-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This bachelor thesis examines the relationship between the immigrating Eastern Jews and the established Western Jews in Gothenburg in the period 1860 – 1900. The sources used are protocols from the Mosaic Congregation in Gothenburg, as well as its suborganizations and other documents, such as correspondence. LÄS MER

 3. 3. Luthers Kristus, en postmodern omöjlighet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Malin Pihlgren; [2010]
  Nyckelord :Christology; Martin Luther; Jan-Olav Henriksen; Christ’s natures; postmodernism; postmodern theology; the paradoxical; the cross; the impossible.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : This study is an attempt to examine Martin Luther’s Christology in relation to postmodern Christology. It explores the Christology of Jan-Olav Henriksen in order to answer how his postmodern Christology can be compared to that of Luther, with emphasis on their views on the two natures of Christ in life and death on the cross. LÄS MER