Sökning: "Moshe Kress"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Moshe Kress.

 1. 1. Helikopterlogistik i Afghanistan : en teoriprövande studie

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Markus Åhlund; [2019]
  Nyckelord :logistik; Moshe Kress; MEDEVAC; SAE HKP 10B; ISAF.;

  Sammanfattning : Under perioden 2011-2013 opererade det svenska helikopterförbandet Swedish Air Element Helikopter 10B på Camp Marmal i Afghanistan i syfte att utgöra sjuktransportresurs för Regional Command North inom ramen för ISAF (International Security Assistance Force). Förbandet bidrog till sjuktransportförmåga med helikopter i norra Afghanistan tillsammans med amerikanska, tyska och norska helikopterförband. LÄS MER

 2. 2. Logistik en viktig eller oväsentlig faktor för framgång i fälttåg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Caroline Hammarström; [2018]
  Nyckelord :Fälttåg; operativ logistik; Moshe Kress; seger; förlust; andra världskriget;

  Sammanfattning : Military campaigns has throughout time been analysed through the eyes of the commanding officers and their tactical knowledge. Is this the only way to analyse military campaigns or can victory be explained through other actions then tactical decisions? Can the importance of logistics explain outcomes in different military campaigns? This study strives to explain how logistic measures can explain different outcomes in military campaigns. LÄS MER

 3. 3. Operativ och taktisk logistik- Jämförelse melllan stridskrafterna avseende tillgänglighet, kontinuitet och förmåga till överlevnad

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Stefan Sahlström; [2016]
  Nyckelord :operativ logistik; logistikkoncept; armén; flygvapnet; marinen; stridskrafter;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att, med hjälp av främst Moshe Kress principer för operativ logistik, analysera likheter och skillnader avseende hur armén, flygvapnet och marinen tillämpar logistik samt identifiera eventuella möjligheter att samordna tillämpningen för optimal effektivitet i en utveckling mot allt fler gemensamma operationer. Tyngdpunkt är på taktisk nivå. LÄS MER

 4. 4. Svensk logistik : en udda fågel?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Max Sjöberg-Fritz; [2016]
  Nyckelord :logistik; doktrin; militärteori; strategi; operationskonst;

  Sammanfattning : The principles of logistics in Swedish doctrines appear different to sets of principles in other countries. The content of Swedish doctrines regarding logistics also appear to differentiate from the content military theory prescribes. LÄS MER

 5. 5. Vilka sjukvårdsförmågor bör ingå i den framtida insatsorganisationen? : En analys av sjukvårdsförmågor utifrån Moshe Kress teorier

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Gunnar Hafvenstein; [2014]
  Nyckelord :Kress; Medical Treatment and Evacuation; Insatsorganisation; Sjukvårdsförmågor; Damage Control;

  Sammanfattning : Försvarsmaktens sjukvårdsorganisation var under det kalla kriget och invasionsförsvarets dagar anpassad och dimensionerad för att kunna omhänderta tusentals skadade per dygn. Sedan 1990-talet har Försvarsmaktens inriktning fokuserat på internationella insatser. LÄS MER