Sökning: "Most similar system design inom statsvetenskap"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Most similar system design inom statsvetenskap.

 1. 1. En realistisk migrationspolitik för en ny tid? : En komparativ studie om migrationspolitik inom Socialdemokraterna i Sverige och Danmark

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Jenny Melander; [2018]
  Nyckelord :Denmark; Sweden; The Social Democrats; Migration; Othering; Most Similar System Design; Political culture;

  Sammanfattning : This essay has examined the social-democratic parties in both Sweden and Denmark and their political development regarding immigration policy during the period 2014-2018. This period saw a large number of refugees who came to Europe, which led to stricter immigration policy across Europe. LÄS MER

 2. 2. En osäker eller rätt(s)säker organisation? En hypotesprövande idealtypsanalys om gräsrotsbyråkraternas handlingsfrihet inom Arbetsmarknadsverket

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Per Karlsson; [2006]
  Nyckelord :Street-level bureaucrats; Discretion; Most similar system design; Organization; Rule of law; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ever since Lipsky wrote about street-level bureaucrats in 1980 the main belief has been that certain characteristics of their jobs make it exceptionally difficult to severely reduce their discretion. However, discretion comes at a price and if public servants abuse their power the legitimacy of government is at risk and ultimately even the democracy. LÄS MER