Sökning: "Motöverföring"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet Motöverföring.

 1. 1. Psykoterapeuten har också en kropp: en kvalitativ studie om kroppen och självomhändertagande i psykoterapi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Helena Aaltonen; Katarina Lundblad; [2021]
  Nyckelord :Body awareness; therapeutic embodiment; self-care; compassion fatigue; mindfulnessbased stress reduction; mindful self-compassion; thematic analysis; kroppsmedvetenhet; terapeutisk närvaro; självomhändertagande; empatitrötthet; mindfulnessbaserad stressreduktion; tematisk analys; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study was to achieve a deeper understanding of how psychotherapists consciously work with body signals to better understand the patient and themselves. In relation to overall aim, the study also includes several questions for example: What have psychotherapists learnt during their education about body awareness? Does the integration of the body contribute to any values such as reflecting on the need for self-care? Qualitative analysis method was used, and data was collected with semi-structured interviews which were conducted with ten registered psychotherapists who are primarily working with adults. LÄS MER

 2. 2. Hur gestaltar sig den härbärgerande funktionen? : Psykoterapeuters upplevelser i den kliniska praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Peter Conradi; [2021]
  Nyckelord :Härbärgerande funktion; Terapeutens upplevelse; Projektiv identifikation; Motöverföring;

  Sammanfattning : Inledning: Inom psykoanalysen finns välkända teorier som beskriver den härbärgerande funktionen. Begreppet har också beskrivits i flertalet erfarenhetsbaserade fallstudier men är svårare att finna empiriska studier om. LÄS MER

 3. 3. Att lyssna med Jämnt svävande uppmärksamhet : En studie om hur psykoterapeuter lyssnar med utgångspunkt i Freuds begrepp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Robert Alsterlind-Waegle; [2021]
  Nyckelord :Evenly hovering attention; Empathy; Freud; Listening styles; Countertransference; Identification; Psychotherapy; Psychoanalytic listening; Jämnt svävande uppmärksamhet; Empati; Freud; Lyssnandestilar; Motöverföring; Identifikation; Psykoterapi; Psykoanalytiskt lyssnande;

  Sammanfattning : Inledning: Sigmund Freud omnämner 1912 för första gången i publicerad form det psykoanalytiska lyssnandets princip med begreppet Jämnt svävande uppmärksamhet (JSU) (1912/2002). Begreppet har frekvent refererats till i publikationer om psykoanalys och psykoterapi sedan Freud myntade det. LÄS MER

 4. 4. Läkarens omedelbara och indirekta motöverföringsreaktioner i akuta kliniska situationer med suicidala patienter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Georgios Vyrinis; [2021]
  Nyckelord :ST-läkare; Psykiater; Motöverföring; Emotionellt instabil personlighetsstörning; Akutmottagning;

  Sammanfattning : Inledning: Tidigare studier har visat att patienter som är diagnostiserade med emotionell instabil personlighetsstörning (EIPS) framkallar specifika motöverföringsreaktioner till sina terapeuter och omgivningen. Den samtida begreppet motöverföring används av terapeuten för att förstå patientens inre värld. LÄS MER

 5. 5. Patient attachment and reflective functioning as predictors for therapist countertransference

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Jonatan Bjerén; Fredrik Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Countertransference; Attachment; Reflective Functioning; Mentalization; Psychotherapy; Multilevel modeling; Motöverföring; Anknytning; Reflektivt fungerande; Mentalisering; Psykoterapi;

  Sammanfattning : Therapists’ reactions towards patients are important for the therapeutic process, and is influenced by therapist and patient characteristics. This study aimed to improve the understanding of therapists’ emotional reactions by investigating if patients’ attachment and ability to mentalize predicted therapist countertransference in psychotherapy. LÄS MER