Sökning: "Moteld"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Moteld.

  1. 1. Förstörande motmedel för egenskyddet av stridsvagn

    L3-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

    Författare :Mats Eriksson; [2001]
    Nyckelord :Stridsvagnar; Motmedel; Sprängverkan; Sverige; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 1999-2001;

    Sammanfattning : Förstörande motmedel för egenskyddet av stridsvagn. Utred vilken verkan förstörande motmedel (hard kill) kan ha på fientliga projektiler som hotar den egna stridsvagnen. Värdera de förstörande motmedlen och lämna förslag på vilket/vilka förstörande motmedel som bör ingå i ett VMS (varnare- och motverkanssystem). LÄS MER