Sökning: "Moteld"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Moteld.

 1. 1. Nationell beredskap mot skogsbränder vid eventuellt förändrat klimat

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Andreas Leandersson; Daniel Lillienberg; [2011]
  Nyckelord :Ansvarsfördelning; Bodträskforsbranden; Brandriskindex; Brandriskprognoser; Flygande bevakning; Flygande släckresurser; Förstärkningsresurser; FWI; HBV; Intervjustudie; Klimatförändring; Ledning och kommunikation; Moteld; MSB; Nationell beredskap; Prognosverktyg; Skogsbrand; Skogsbrandenhet; Skogsbrandrisk; Skogsbrandsläckning; Släcktaktik; Store Mosse nationalpark; Airborne surveillance; Back burning; Climate change; Firefighting tactics; Fire risk index; Flying fire fighting resources; Forecasting tools; Forest fire unit; Interview study; Management and communication; National preparedness; Reinforcement resources; Responsibilities; Wildland fire; Wildland fire extinguishing; Wildfire risk.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report studies Swedens national preparedness regarding wildland fires. The study is done by studying literature and interviewing people with experience from larger wildland fires. LÄS MER

 2. 2. Förstörande motmedel för egenskyddet av stridsvagn

  L3-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Mats Eriksson; [2001]
  Nyckelord :Stridsvagnar; Motmedel; Sprängverkan; Sverige; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 1999-2001;

  Sammanfattning : Förstörande motmedel för egenskyddet av stridsvagn. Utred vilken verkan förstörande motmedel (hard kill) kan ha på fientliga projektiler som hotar den egna stridsvagnen. Värdera de förstörande motmedlen och lämna förslag på vilket/vilka förstörande motmedel som bör ingå i ett VMS (varnare- och motverkanssystem). LÄS MER