Sökning: "Mothers"

Visar resultat 1 - 5 av 1002 uppsatser innehållade ordet Mothers.

 1. 1. The Role of Language of Instruction: The Case of Morocco

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Emma Hamre; Yuki Kanayama; [2023]
  Nyckelord :Language of Instruction; Mother Tongue; Educational Attainment; Gender Gap; Intergenerational Transmission;

  Sammanfattning : This paper explores the differential and intergenerational effects of Morocco's 1983 language policy that changed the language of instruction for most subjects in grades 6 to 12 from French to Classical Arabic. Although the policy has faced ongoing criticism over four decades, the plausible heterogeneous effects of the policy on marginalized groups and its intergenerational impact have yet to be investigated in the literature. LÄS MER

 2. 2. “Tillsammans för tillhörighet”: En fallstudie i en ideell förening för migrerade mödrar i Rosengård

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Filippa Kugelberg; [2023]
  Nyckelord :Migration; motherhood; everyday life; belonging; capital and liminality.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : “Together for belonging” : A case study in a not-for-profit group for immigrant mothers in Rosengård This essay examines how immigrant women in Malmö (Rosengård), use a not-for-profit group to find ways to navigate their everyday lives. The aim of the study is to get a deeper understanding of the functioning of the group. LÄS MER

 3. 3. "Vem skulle vilja gifta sig med en hora?" En diskursanalys om de kvinnliga kreatörerna på OnlyFans

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ella Söderquist; Cornelia Wijk Lindvall; [2023]
  Nyckelord :OnlyFans; digital sex work; sex worker stigma; view of sex work; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze how discourses around the stigmatization of sex work are expressed by examining how people that post on internet forums discuss and reason about female creators on OnlyFans. The method that was used is a qualitative ethnography where we investigated how people on the online forums of Flashback and Reddit published and presented their opinions about females. LÄS MER

 4. 4. Skam, missnöje och förändrad identitet : En litteraturstudie som belyser erfarenheter hos föräldrar till personer som sitter i fängelse

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Josefin Rutensköld; Anna Stålnacke; [2023]
  Nyckelord :parents; social work; incarcerated; stigma; gender; parenting; föräldrar; socialt arbete; fängslad; stigma; genus; föräldraskap;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka erfarenheter hos föräldrar till personer som sitter i fängelse eller är frigivna. Studien har utgått ifrån ett induktivt förhållningssätt och metoden som har använts är allmän litteraturöversikt med inriktning mot Scoping Review. LÄS MER

 5. 5. The Mother’S Complex Character In Jeanette Winterson’s Oranges Are Not The Only Fruit

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Tove Welander; [2023]
  Nyckelord :feminist fiction; characterisation; Jeanette Winterson; gender norms; heterosexual norms; patriarchal structures.;

  Sammanfattning : Jeanette Winterson’s debut novel Oranges Are Not the Only Fruit is regarded as an epitome of feminist fiction. The novel centres around Jeanette, a young homosexual girl, and her mother Louie who does not accept her daughter’s sexuality. LÄS MER