Sökning: "Motilitet"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet Motilitet.

 1. 1. Quorum sensing och quorum quenching : bakteriers förmåga att kommunicera med varandra, och vägar att störa denna mekanism för att hämma infektion

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Moa Therése Viklund; [2019]
  Nyckelord :Quorum sensing; QS; quorum quenching; QQ; QSI; bakteriekommunikation; interspecies kommunikation; AI1; AI2; autoinducerare; homoserin lakton; AHL; AIP; antimikrobiell aktivitet; resistensutveckling;

  Sammanfattning : Den här litteraturstudien syftar till att översiktligt förklara hur bakterier kommunicerar med varandra och att sammanfatta hur mekanismen kan hämmas, med syfte att minska bakteriers virulens och förmåga att manifestera infektion. Quorum sensing är bakteriers förmåga att kommunicera med varandra och ger dem möjligheten att uppvisa en form av multicellularitet. LÄS MER

 2. 2. Postoperativt ileus : En kartläggning av interventioner inom svensk kirurgisk vård

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad; Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Josefin Apelqvist; Jennifer Dahlin; [2019]
  Nyckelord :evidence-based nursing; postoperative care; ileus; general surgery; evidensbaserad omvårdnad; postoperativ vård; ileus; allmänkirurgi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efter kirurgiska ingrepp förekommer postoperativt ileus (POI) som ett normalfysiologiskt tillstånd. POI definieras som ett avvikande mönster av gastrointestinal motilitet med karakteristiska symtom som illamående och kräkningar, uppspänd buk, samt utebliven gasavgång eller avföring. LÄS MER

 3. 3. En jämförelsestudie; Motilitet och vitalitet hos spermatozoa i två olika kryokonserveringsprocesser och upptiningsmetoder

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Christopher Odeberger; [2018]
  Nyckelord :Kryokonservering; Motilitet; Slow freeze; Spermatozoa; Vitalitet;

  Sammanfattning : Nedfrysning och upptining av spermatozoa används frekvent i andrologi-laboratoriet för assisterad reproduktionsteknik och bedömning av spermatozoa. I dagsläget finns det ingen standard hur nedfrysning och upptining av spermatozoa ska ske. LÄS MER

 4. 4. Artificiell insemination och embryotransfer hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sofie Kieri; [2018]
  Nyckelord :assisterad reproduktionsteknologi; artificiell insemination; embryotransfer; hund;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie syftar till att beskriva artificiell insemination (AI) och embryotransfer (ET) för hund. Den tar upp vad det finns för olika alternativ vid AI och jämför dessa med varandra. För ET är syftet att titta närmare på hur långt forskningen har kommit inom området och ta upp möjligheter och svårigheter med ET hos hund. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors omvårdnadsåtgärder för främjandet av den gastrointestinala motiliteten i det postoperativa skedet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Olsson; Ina Rasmusson; [2018]
  Nyckelord :Constipation; Gastrointestinal motility; Ileus; Nursing; Postoperative; Gastrointestinal motilitet; Ileus; Obstipation; Omvårdnadsåtgärder; Postoperativt;

  Sammanfattning : Dysfunktion av den gastrointestinala motiliteten under det postoperativa skedet är en komplikation som kan orsakas till följd av kirurgiska ingrepp. Detta kan orsaka bukspänning, illamående samt smärta som komplicerar en ofullständig och snabb återhämtning efter kirurgiska ingrepp. LÄS MER