Sökning: "Motion card"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Motion card.

 1. 1. FJÄRRSTYRD SANERINGSROBOT UTVECKLAD MED CODESYS FÖR RASPBERRY PI

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Hampus Eskilsson; [2020]
  Nyckelord :sanering; robot; prototyp; mecanumhjul; codesys; raspberry pi; uvc; omnidirektionell; styrning; hampus; eskilsson; md25; emg30; mpu-9250;

  Sammanfattning : Vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Umeå universitet, bedrivs utbildning och forskning inom bland annat automation och robotik. Syftet med projektet är att skapa en robot där rapporten skall kunna användas för att förenkla framtida utlärningar inom de ämnen projektet tar upp. LÄS MER

 2. 2. Design and Development of a Measurement System to Track the Motion of a Point Absorber

  Master-uppsats,

  Författare :Juliana Lüer; [2020]
  Nyckelord :accelerometer; AHRS; battery; buoy; data transmission; GNSS; gyroscope; IMU; solar panel; wave energy;

  Sammanfattning : Because of climate change renewable energy field is becoming more and more relevant. Renewable energy can be gained from the sun, from wind but also from ocean waves. To support the research and development in this field reliably measured wave data is collected through a measurement system that shows the exact position of a buoy. LÄS MER

 3. 3. Design of an encoder converter forautomated non-destructive testing

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Per von Wowern; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : WesDyne Sweden AB is a Non-Destructive Testing (NDT) company specializedin the examination methods ultrasonic testing, eddy current testing and visualinspection. To verify an examination procedure before the actual inspection atsite, a test rig consisting of a three or four axes motion system is used. LÄS MER

 4. 4. Solar Powered Smart Street Post

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Khaled ElSherif; [2018]
  Nyckelord :Photovoltaics; Bifacial; Standalone; Street Application; Radar; Wireless Communication; Battery; Charge Controller; Python; Programming;

  Sammanfattning : This thesis work aimed to develop solar Photovoltaic (PV) powered smart street post. The post was set to serve on highways for wild animals’ detection and warn vehicles of possible crossings. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av en CAN-adapter i ett sensorsystem för övervakning av däcktryck. : Development of a CAN-adapter in a sensor system for tire pressure monitoring.

  M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Niklas Ernmark; [2017]
  Nyckelord :TPMS; J1939; CAN; Controller Area Network; SAE; PCB; circuitboard; electronic-schematics design; CAD; firmware; CAN-adapter; microcontroller; TPMS; J1939; CAN; Controller Area Network; SAE; mönsterkort; kretskort; elektronikschema; CAD; inbyggd programvara; CAN-adapter; mikrokontroller;

  Sammanfattning : Den här rapporten beskriver ett examensarbete i elektroteknik på Kungliga tekniska högskolan. Syftet var att skapa en unik systemlösning där ett CAN-adapterkort (Controller Area Network) skulle integreras med ett system för övervakning av däcktryck i tunga fordon. LÄS MER