Sökning: "Motion"

Visar resultat 1 - 5 av 2247 uppsatser innehållade ordet Motion.

 1. 1. Mobilisering, statisk eller dynamisk stretch för ökad dorsalflexion i fotleden : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Oscar Palmblad; Alvesköld Daniel; [2020]
  Nyckelord :static stretch; dynamic stretch; posterior talocrural glide; asymptomatic; range of motion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fotleden används dagligen och en nedsatt fotledsrörlighet kan orsaka många problem för personer i vardagen. Knäböj är en rörelse som används både i vardagen samt i träningssammanhang och kräver en god dorsalflexion i fotleden. LÄS MER

 2. 2. Evidence based training in cross-country skiing: Predicting the force generated by the skier

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Elijah Ferreira; [2019-12-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Evidence based training has been around for for while, where data is collected andpre-defined measures are used to evaluate the training session. Skisens AB are presentingnew methods to evaluate a session which can be compared between sessionsin a fair way, without having outside factors influencing the results by, measuringthe force generated by the skier. LÄS MER

 3. 3. Hälsofrämjande motion för alla elever: Vilka hinder står i vägen?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Xzenu Cronström Beskow; [2019-12-02]
  Nyckelord :Motion; träning; idrott hälsa; stereotyper; fördomar; bigotteri; diskriminering; mellanförskap; utanförskap; kategorism; identitet; dikotomism; falska dikotomier; hinder; skola; gymnasieskola; gymnasium; elever;

  Sammanfattning : Motion är viktigt för människors fysiska och psykiska hälsa, men vi lever i allmänhet mycketstillasittande liv. Såväl läroplanen som internationella organ rekommenderar att skolan skaerbjuda sina elever riklig tillgång till motion, men det är tveksamt i vilken mån dettaönskemål blir uppfyllt. LÄS MER

 4. 4. The path of the right hand – A study about improving the bow technique on the violin, using a baroque bow

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Torun Fredberg; [2019-10-08]
  Nyckelord :Violin bow; bow technique; Tourte bow; baroque bow;

  Sammanfattning : In this thesis the author is experimenting with violin bow technique, using a baroque bow.She is playing excerpts from the standard modern violinist's repertoire, solo and symphonic, with both a Tourte bow (modern bow) and the baroque bow. The different techniques used has then been documented and compared. LÄS MER

 5. 5. Egenvård och typ 2 diabetes - Sjuksköterskans kunskaper och patienternas upplevelse

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Busra Koyun; Shad Muhammed; [2019-08-16]
  Nyckelord :Typ 2 diabetes; egenvård; sjuksköterskans rollMotiverande samtal; sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : En sjukdom som drabbar många i Sverige är typ 2 diabetes, som nu klassas som en folksjukdom. Människor som drabbats av typ 2 diabetes går oftast runt med sjukdomen under lång tid innan den blir upptäckt. Många gånger har det redan uppstått flera komplikationer när sjukdomen upptäckts. LÄS MER