Sökning: "Motiv till köp"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Motiv till köp.

 1. 1. Hyrköp : Intresse och användning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Julia Sundberg; [2019]
  Nyckelord :Hyrköp; Bostadsmarknad; Bostadsförvärv;

  Sammanfattning : Hyrköp är generellt sett nyproducerade boenden som till en början hyrs ut med möjlighet till hyresgästen att förvärva boendet inom en viss tidsram till ett förbestämt pris. Uppsatsen syftar till att redogöra hur hyrköp har använts av olika fastighetsbolag och vilka utmaningar som fastighetsbolagen upplever med hyrköp i nuläget och inför framtiden. LÄS MER

 2. 2. Egoism eller Altruism - Hur tänker konsumenter kring hållbar konsumtion? : En kvalitativ studie om det gap som identifierats mellan attityd och beteende avseende hållbar konsumtion.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sofia Lundgren; Catherine Christoffersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hållbarhet är ett ständigt aktuellt problem och under de senaste decennierna har människans globala påverkan på naturen accelererat snabbare än någonsin, till stor del på grund av västvärldens beteende-och konsumtionsmönster. Ju mer som produceras och konsumeras, desto mer påverkas allt levande omkring. LÄS MER

 3. 3. Den digitala kundresan : Hur digitala enheter influerar kunders beslutsprocess och upplevelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sally Russell; Amanda Rodling; [2018]
  Nyckelord :Företagsekonomi; Marknadsföring; Kundbeteende; Sportkläder; Beslutsprocess; Kundresa; Digital kundresa; Digitala kanaler; Digitala enheter; Kundupplevelse; E-handel; Touchpoints; Multichannel; Omnichannel; Sportmode;

  Sammanfattning : Den digitala utveckling som har genomsyrat 2010-talet har påverkat många aspekter av samhället. En tydlig aspekt är att ökad e-handel har förändrat förutsättningar både för företag och konsumenter. LÄS MER

 4. 4. En gränslös lag? - En utredning om problemen med ett undantag från kravet på dubbel straffbarhet för sexköp utomlands

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Olsson; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; criminal law; komparativ rätt; dubbel straffbarhet; kriminalisering; sexköpslag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska sexköpslagstiftningen är kontroversiell och har kritiserats för att sakna tydliga skyddsintressen och uppvisa bristande effektivitet. Även om lagstiftningen lett till minskad efterfrågan av sexuella tjänster i Sverige, kommer lagstiftningen inte åt de som istället köper sex utomlands i stater utan motsvarande lagstiftning. LÄS MER

 5. 5. Är ett fordons miljöegenskaper åsidosatta? : En kvalitativ studie om vad kunder prioriterar vid köp av fordon

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Filip Svensson; Pontus Vernberg; [2017]
  Nyckelord :Marknadsföring; fordonsbransch; miljöfordon; beslutsprocess; image; dilemma;

  Sammanfattning : Enligt statistik ökar den svenska befolkningen i antal och samtidigt ökar sysselsättningen i Sverige. Avståndet mellan hemmet och arbetsplatsen ökar som i sin tur ökar behov av transporter och statistik visar att antalet personbilar i trafiken ökar till antal. LÄS MER