Sökning: "Motivation ideell organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Motivation ideell organisation.

 1. 1. Vad motiverar unga vuxna till att arbeta ideellt?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Clara Hedlund; Anna Marble; [2020]
  Nyckelord :non-profit organization; volunteering; intrinsic motivation; extrinsic motivation; Self-Determination Theory; Herzberg two factor model; Maslow hierarchy of needs; ideell organisation; ideellt arbete; motivation; inre motivation; yttre motivation; Self-Determination Theory; Herzberg tvåfaktormodell; Maslows behovshierarki;

  Sammanfattning : Ideella organisationer har en stor betydelse för det svenska samhället. För att de ideella organisationerna ska kunna fortsätta bidra till samhället är det viktigt att organisationerna är tillräckligt attraktiva för att rekrytera och behålla ideella arbetare eftersom dessa individer är väsentliga för de ideella organisationernas överlevnad. LÄS MER

 2. 2. "Han har inga krav på att jag måste göra någonting" : En kvalitativ studie om ledarskap och motivation i ideella organisationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hanna Nilsson; Elin Persson; [2019]
  Nyckelord :Leadership; motivation; civil society; non-profit organizations; participation; Ledarskap; motivation; civilsamhälle; ideella organisationer; deltagande;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi undersökt ledarskap och motivation i ideella organisationer. Vårt syfte var att ta reda på om det krävs någon specifik ledarskapsstil för att leda arbetet i en ideell verksamhet samt om det krävs någon specifik form av motivation för att lyckas med frivilligt arbete. LÄS MER

 3. 3. Motivation och värdeskapande : Från en ideell organisation och ut till skolbänken

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Schokri Musa; [2019]
  Nyckelord :Charity work; motivation; driving forces; aims; sustainable development; Ideellt arbete; motivation; drivkrafter; mål; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the driving forces within the non-profit organization, Läxhjälpen. This study will limit itself to examining the non-profit organization Läxhjälpen which provides homework assistance throughout the country with its seat located in Stockholm - Sweden. LÄS MER

 4. 4. Motivation inom volontärskap : En empirisk studie om vad som motiverar ideellt arbetande inom resor och evenemang

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Alice Hanson; Caroline Eriksson; Michaela Hofström; [2018]
  Nyckelord :Motivation; volunteers; event; tourism; Motivation; volontärer; evenemang; turism;

  Sammanfattning : Volontärer är ett förekommande fenomen i aktiviteter och en tillgång för många organisationer. Denna empiriska, kvalitativa studie har baserats på fokusgrupper där respondenterna varit utvalda inom två olika områden där volontärer förekommer. LÄS MER

 5. 5. De som inte motiveras av pengar : En kvantitativ studie om vad som motiverarar till volontärarbete i secondhand-butiker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Rebecka Josefsson; Isak Nilsson; [2018]
  Nyckelord :motivation; descriptive survey study; Human Resources; nonprofit work; nonprofit organization; volunteer work; second hand; motivation; deskriptiv enkätstudie; Human Resources; ideellt arbete; ideell organisation; volontärarbete; secondhand;

  Sammanfattning : Att motivera människor att volontärarbeta är en växande utmaning för många ideella organisationer. För att på längre sikt kunna behålla volontärer i en organisation är det fundamentalt att förstå vad som motiverar dem. LÄS MER