Sökning: "Motivation och arbetsglädje"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden Motivation och arbetsglädje.

 1. 1. Ledarskap och motivation inom socialt arbete : En kunskapsöversikt

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Rosanna Ekman Lothian; [2020]
  Nyckelord :leadership; motivation theory; social work; management;

  Sammanfattning : Socionomer arbetar i komplexa förhållanden med begränsade resurser, hög arbetsbelastning och rutiner utformade utifrån lagstiftning. Chefer inom socialt arbete bär ansvar för budget, utförandet av insatser men även att bedriva arbetsmiljöarbete. LÄS MER

 2. 2. "Att jobba med det jag tycker är kul" - En kvalitativ studie om arbetstrivsel och arbetsglädje hos fyra sjukhuskuratorer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Isabella Olsson; [2020]
  Nyckelord :Work motivation; work joy; stability; work environment; discretion; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is about work motivation, finding joy in work and how social worker at hospitals perceive this. The essay begins with a look at the history of work motivation and work joy. The study also brings up previous research that has been done within the subject. LÄS MER

 3. 3. Chefer som leder andra chefer : En kvalitativ studie av ledarskapets betydelse för medarbetarnas motivation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Lisa Ekman; Rebecca Honnér Idenstedt; [2020]
  Nyckelord :Motivation; Leadership; Job well-being; Work motivation; Psychological needs; Municipal operations; Manager; Employees; Motivation; Ledarskap; Arbetstrivsel; Arbetsmotivation; Psykologiska behov; Kommunal verksamhet; Chef; Medarbetare;

  Sammanfattning : Att som organisation ha medarbetare som är motiverade anses vara av stor vikt, både föratt medarbetarna ska känna arbetsglädje men också för organisationen då kan uppnå ettmer framgångsrikt resultat. Studiens teoretiska referensram omfattas av både ledarskapsochmotivationsteorier, detta för att kunna besvara studiens problemformulering och syfte. LÄS MER

 4. 4. Personalomsättning inom revisionsbranschen : hur arbetar revisionsbyråerna för att minska hög personalomsättning?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Felicia Kirchhoff; Anton Lund; [2020]
  Nyckelord :Acounting firm; employee turnover; auditor; auditor assistant; motivational factors; Revisionsbyrå; personalomsättning; revisor; revisorsassistent; motivationsfaktorer;

  Sammanfattning : Att revisionsbranschen har en hög personalomsättning är välkänt. Många nyanställda väljer att lämna revisionsbyråerna redan efter tre år. Den höga personalomsättningen är väldigt kostsam för byråerna. LÄS MER

 5. 5. ”Att vara revisor på en liten byrå” : varför välja mindre byråer och inte Big 4?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Ulrika Lyckevång; Emma Maltesson; [2020]
  Nyckelord :Revisor; non big 4; personalomsättning; byråbyte; arbetsglädje; organisationskultur; motivation;

  Sammanfattning : Vid tidigare gjorda studier har fokus riktats på personalomsättningen i revisionsbranschens största byråer vilket visat på en hög omsättning över tid. Tidigare forskning har undersökt huruvida revisorer lämnat byrån för en annan byrå eller för en annan bransch. LÄS MER